AKTIVITY

Regionálna výchova v kostole

Pekný príklad toho, ako sa škola snaží prepájať formálne vzdelávanie na jednej strane a neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa na druhej strane. Ani najlepšie vybavená školská učebňa nie je ideálnym prostredím na preberanie niektorých učív. Mnohé témy priamo volajú po tom, aby sme sa im so žiakmi venovali na školskom dvore, v školskej záhrade, na ulici, v parku, v lese, na poli, v múzeu, v galérii, na výstave, na koncerte, v divadle… alebo aj v kostole.

“Nie je žiadny rozdiel medzi žitím a učením sa. Je nemožné, zavádzajúce a škodlivé premýšľať o nich oddelene”. John Holt