OZNAMY

Piata Veľkonočná nedeľa /20.05. – 26.05.2019/

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
20.05.
Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli Harichovce 1800 + Mária a Vasil Habas; + Mária, Jozef Hrušovský
U
21.05.
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli Harichovce 1800 + z rodiny Hovančíkovej a Dolanskej
S
22.05.
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky,
Ľubovoľná spomienka
Levočské Lúky 1600 – Na úmysel
Harichovce 1800 + Helena a Ján Griger
Š
23.05.
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli Harichovce 0700 + Štefan a Pavol
P
24.05.
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli Harichovce 1800 + Marián Janeček a + rodičia
S
25.05.
Sobota po 5. veľkonočnej nedeli Harichovce 0700 + Xénia
Levočské Lúky 1600 – Za veriacich farnosti
N
26.05.
Šiesta

veľkonočná nedeľa

Harichovce 0800 – Na poďakovanie za dar života Cecílie (75. rokov) s rodinou
0930 – Krstný sľub

– Na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre sestry s rodinami

 

  1. Májové požnosti: v týždni 15 minút pred sv. omšou. Dnes o 14.00 h.
  2. Biblický kurz: Dnes, v rámci májovej pobožnosti pokračujeme v Biblickom kurze Kniha Ester. Budeme sa venovať 1. Kapitole tejto knihy: na jednej strane je moc kráľa Asuera obrovská a perzská ríša je silná, na druhej strane len nepatrný skutok jednej ženy, ním dokáže otriasť a jeho poradcovia musia zmobilizovať celý mocenský aparát, aby znovu nastolili poriadok.

Bolo by dobré, aby ste si prečítali 1. Kapitolu. Dostanete ju aj vytlačenú, doneste si perá pre prácu s textom a na poznámky.

  1. Nácvik skladania krstných sľubov: v piatok po sv. omši.
  2. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: v piatok po sv. omši.
  3. Nácvik piesní na prvé sv. prijímanie: v piatok po sv. omši a v sobotu dopoludnia vo farskom centre.

 

  1. Milodary a zbierky:
  • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50.
  1. Poďakovanie: upratovanie kostola (na týždeň prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí); chcem sa osobne poďakovať Únii žien a členom FS Harichovčan za včerajšie hodnotné pásmo o vsdp. Jozefovi Cehuľovi, ktorý pôsobil v našej farnosti.
  2. Detské centrum: Byť mamou je práca na plný úväzok, ale zároveň aj najkrajším obdobím v živote ženy. Preto Vás mamičky pozývame do farského centra zažiť každý pondelok a stredu medzi 9.00 – 12.00 hodinou chvíľku oddychu, detičky sa zatiaľ lepšie spoznajú a spoločne zahrajú. Bližšie info Zuzana0904 224 706.
  3. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy: Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, všetci tí, ktorí slúžia vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti.

Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: Jún, September a November 2019.

Miesta a konania kurzu: Tvrdošín: 1. 6. 2019, od 14.00-18.00 hod.

Ružomberok UPC:  8. 6. 2019, od 14.00-18.00 hod.

Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk. Prihlásiť sa je možné: Tvrdošín do 26. 5. 2019; Ružomberok do 1. 6. 2019.