OZNAMY

Dvadsiata ôsmaNedeľa v cezročnom období
16.10. – 22.10.2017 

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
16.10.
Féria Harichovce 1800 + Štefan, Slavomír, Jaroslav,

+ z rodiny Hrušovskej a Staroňovej

U
17.10.
Sv. Ignáca Antiochijského,

biskupa a mučeníka,
spomienka

S
18.10.
Sv. Lukáša, Evanjelistu

Sviatok

Harichovce 1800 + Lukáš, Juraj, Ján a Mária
Š
19.10.
Féria Harichovce 0700 + Veronika, Michal; + kňaz Michal Šefčík; + sr. Domika
Levočské Lúky 1600 – Za zdravie a Božie požehnanie  Zdenky
P
20.10.
Féria Harichovce 1800 + Michal Hrebík
S
21.10.
Panny Márie v sobotu,
Ľubovoľná Spomienka
Harichovce 0700 – Za veriacich farnosti
N
22.10.
Dvatsiata deviata Nedeľa v cezročnom období Harichovce 0800 – Za zdravie a Božie požehnanie manželov Pavla a Veroniky
0930 – Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života matky (80. rokov)
Levočské Lúky 1100 + Božena a Tibor Staroň

 1. októbrové pobožnosti: v mesiaci október povzbudzujem k modlitbe posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

a) stačí štvrtina celého ruženca;

b) k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách;

c) pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

2. Popoludňajšia pobožnosť: dnes o 14.00 h.

3. Zasadanie Pastoračnej rady farnosti: dnes o 15.00 h. vo farskom centre.

4. Stretnutie birmovancov: v utorok o 18.00 h. v školskej jedálni. Prosím, aby ste si priniesli prezuvky.

5. omša za účasti detí: v piatok. Hodinu pred sv. omšou nácvik spevu vo farskom centre.

6. Milión detí sa modlí ruženec: októbra sa zapojíme do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pozývam deti a mládež k modlitbe posvätného ruženca pol hodiny pred sv. omšou v stredu 18.10.2017 za mier vo svete. Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“

7. Zasadanie KBS: V pondelok 16.10.2017 o 18.00 hod a v utorok 17.10.2017 o 7.00 budú v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sláviť svätú omšu všetci biskupi Slovenska. Pozývame veriacich na túto svätú omšu.

8. Milodary a zbierky:

  1. Zo sobáša Martina Novotného a Márie Jenčákovej obetovali na kostol 100 €;
  2. Z pohrebu Ladislava Korbu obetovali na kostol 100 €;
  3. Na budúcu nedeľu je zbierka na Misie.

9. Poďakovanie: upratovanie kostola; revízia plynu na fare.

10. Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať:

Dávid HORVÁTH, syn Zoltána a Ireny r. Holubovej bývajúci v Levočských Lúkach a Dominika KLEMPÁROVÁ, dcéra Milana a Evy r. Kotlárovej, bývajúca v SNV, dnes sa ohlasujú po tretí raz.

Zahrňme snúbencov do modlitieb.

11. Kurz Manželské večery: Kurz (8 stretnutí) sa bude konať v pondelky od 23. októbra – 11. decembra 2017 v reštaurácii Leone v Harichovciach, vždy so začiatkom o 18.30 h.. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola, prípadne mailom na adrese fuharichovce@gmail.com do konca týždňa.

 

„Boh nehľadá odvážnych ľudí,
hľadá ľudí ktorým by mohol dodať odvahu.“

Pavel Kosorin