OZNAMY

Deviata Nedeľa v cezročnom období
04.06. – 10.06.2018

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
04.06.
Féria Harichovce 1800 + z rodiny Medvecovej a Janečkovej
U
05.06.
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka Harichovce 1800 + Ján a Justína
S
06.06.
Féria Harichovce 1800 + Stanislav, Jozef, Justína a Jozef
Š
07.06.
Féria Harichovce 0700
P
08.06.
Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Slávnosť Levočské Lúky 1600
Harichovce 1800  – Za zdravie a Božie požehnanie Anny (80. rokov)
S
09.06.
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka Harichovce 0700
N
10.06.
DeSiata Nedeľa v cezročnom období Harichovce 0800 – Za zdravie a Božie požehnanie Sofie s rodinou
0930 – Za zdravie a Božie požehnanie Anny s rodinou
Levočské Lúky 1100 – Za veriacich farnosti

 

 1. Odprosujúca pobožnosť: veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
 2. Popoludňajšia pobožnosť: dnes o 15.00 h.
 3. Pastoračná rada: stretnutie dnes o 18.00 h. vo farskom centre.
 4. Milodary a zbierky:
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 €;
 • Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol: 228 €.
 1. Poďakovanie: upratovanie kostola; biely týždeň: animátori, rodičia; Božie Telo – príprava oltárikov; májové pobožnosti; výlet prvoprijímajúcich detí na Liptov.
 2. Koncert: Vstupenky na multimediálny koncert o svätom Jánovi Pavlovi II. si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
 3. Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Ján PAVLANSKÝ a Ľudmila DUHANČÍKOVÁ, dnes sa ohlasujú po prvý raz; sobáš vo farnosti Harichovce.
 • Vincent AUGUSTŇÁK a Katarína MOLNÁROVÁ dnes sa ohlasujú po prvý raz; sobáš vo farnosti Župčany.
 • Rudolf SPUSTA a Veronika STAROSTOVÁ, dnes sa ohlasujú po prvý raz; sobáš vo farnosti Smižany.
 • Lukáš SLANINKA a Lenka KAŠPEROVÁ, dnes sa ohlasujú po tretí raz; sobáš vo farnosti Levoča.

Zahrňme snúbencov do modlitieb.

 

Desiata Nedeľa v cezročnom období
11.06. – 17.06.2018

 

Deň

Liturgické slávenie

Miesto

Čas

Úmysel

P
11.06.

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

U
12.06.

Féria

Harichovce

1700

+ Justína Dunčková

S
13.06.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi,

spomienka

Š
14.06.

Féria

Harichovce

0700

P
15.06.

Féria

Harichovce

1700

+ Jonáš a Mária Tomaščák (30. dní)

S
16.06.

Panny Márie v sobotu,

Ľubovoľná spomienka

N
17.06.

Jedenásta Nedeľa v cezročnom období

Harichovce

0800

– Za zdravie a Božie požehnanie Ľudmily s rodinou

0930

– Za veriacich farnosti

Levočské Lúky

1100

 

1.     Zastupovanie počas dovolenky: na budúci týždeň je upravený poriadok sv. omší. V prípade potreby  vyslúženia sviatosti pomazania chorých sa obráťte na farský úrad v Spišskej Novej Vsi, t.č.: 0908 033 987.

2.     Termíny vysviacok: termín diakonskej vysviacky je 14. júna (štvrtok) o 15.00 h. a termín kňazskej vysviacky je 16. júna 2018 (sobota) o 10.00 h. v Spišskej Kapitule.

3.     Film „Fatima“: dňa 15.06.2018 (piatok) o 19.00 h. sa v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi bude premietať film Fatima – posolstvo stále aktuálne. Film kladie dôraz na najdôležitejšiu skutočnosť celého posolstva, ktorou je pokánie a obrátenie. Vstupné je dobrovoľné. Veľmi odporúčam, aby tento film videlo, čo najviac ľudí. Viac informácií o filme na výveske.

4.     Milodary a zbierky:

§  Z pohrebu Heleny Hrušovskej obetovali na kostol: 150 €;

§  Zo sobáša Lukáša Slaninku a Lenky Kašperovej obetovali na kostol: 100 €.

5.     Poďakovanie: upratovanie kostola; biely týždeň: animátori, rodičia; Božie Telo – príprava oltárikov; májové pobožnosti; výlet prvoprijímajúcich detí na Liptov.

6.     Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať:

Ø Ondrej PETRUŠKA a Veronika STANISLAVOVÁ, dnes sa ohlasujú po prvý raz; sobáš vo farnosti Rudňany.

Ø Ján PAVLANSKÝ a Ľudmila DUHANČÍKOVÁ, dnes sa ohlasujú po druhý raz; sobáš vo farnosti Harichovce.

Ø Vincent AUGUSTŇÁK a Katarína MOLNÁROVÁ dnes sa ohlasujú po druhý raz; sobáš vo farnosti Župčany.

Ø Rudolf SPUSTA a Veronika STAROSTOVÁ, dnes sa ohlasujú po druhý raz; sobáš vo farnosti Smižany.

 

Zahrňme snúbencov do modlitieb.