OZNAMY

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

/01.03.2021 – 07.03.2021/  

Deň

Liturgické slávenie

Miesto

Čas

Úmysel

P
01.03.

Pondelok po 2. pôstnej nedeli

Harichovce

1800

+ Anna Šipulová

U
02.03.

Utorok po 2. pôstnej nedeli

Harichovce

1800

+ Stanislav a Ján

S
03.03.

Streda po 2. pôstnej nedeli

Harichovce

1800

+ Peter Komara (1. výročie)

Š
04.03.

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli

Harichovce

1800

+ Ján Ščavnický

P
05.03.

Piatok po 2. pôstnej nedeli

/Prvý piatok/

Harichovce

0800

– Za živých a mŕtvych ctiteľov Božského srdca Ježišovho

1730

Pobožnosť krížovej cesty

1800

+ František a František Tatarko

S
06.03.

Sobota po 2. pôstnej nedeli

/Fatimská sobota/

Harichovce

0800

+ krstná matka Zuzana

N
07.03.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Harichovce

0930

– Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Michala Augustiňáka (90. r)

1400

Pobožnosť krížovej cesty

 

 1. PÔSTNE OBDOBIE: Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Je zamerané na Veľkú noc. Veriacim sa odporúča živšia a bohatšia účasť na liturgii pôstneho obdobia. Upozorňujem, že podľa zákona a tradície Cirkvi v čase od Popolcovej stredy do Turíc je potrebné pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť veľkonočné tajomstvá.

Krížové cesty:          v pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty. V piatok to bude o 17.30 h., v nedeľu o 14.00 h..

Odpustky:                  kto si koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážny dôvod nemôžu zúčastniť krížovej cesty, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista a rozjímaním.

 1. PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: v piatok od 08.30 h. do 17.20 h. bude eucharistická adorácia. Kostol bude otvorený celý deň na súkromnú poklonu.
 2. SPOLOČNÁ MODLITBA MUŽOV ONLINE: každý piatok o 19.00 h. v pôstnom období sa muži našej farnosti modlia online. Kto má záujem sa zapojiť, nech napíše na adresu fuharichovce@gmail.com, pošleme mu prístup.
 3. PÔSTNA KRABIČKA: kto má záujem, ešte stále si ju môže vyzdvihnúť v predsieni kostola. Výťažok bude určený pre najchudobnejšie deti subsaharskej Afriky.
 4. MILODARY A ZBIERKY:
 • Bohuznáma rodina prostredníctvom farského účtu obetovala na kostol 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 100 €, na Charitu 30 € a na Dobrú novinu 20 €;
 • Z krstu Natana Emanuela Šmelka obetovali na kostol 50 €;
 • Z pohrebu Jozefa Korbu obetovali na kostol 250 €;
 • Bohuznámi manželia obetovali na kostol 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na Charitu 10 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 €;
 • Bohuznámi obetovali do zvončeka 10 € a na Charitu 10 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 100 €;
 • Bohuznámi veriaci obetovali na Charitu 80 €;
 • Bohuznáma obetovala do zvončeka 15 € a na Misie 15 €.
 1. POĎAKOVANIE: pôstna výzdoba kostola; chcem sa poďakovať všetkým za duchovnú i hmotnú podporu našej farnosti/ kostola počas pandémie.
 2. ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC MAREC:

Všeobecný:       Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.

Úmysel KBS:    Aby boli počaté deti prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú pomoc.