OZNAMY

Tridsiata druhá Nedeľa v cezročnom období
/11.11. – 17.11.2019/

Deň

Liturgické slávenie

Miesto

Čas

Úmysel

P
11.11.

Sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna Spišskej diecézy, Sviatok

Harichovce

1800

+ z rodiny Dolanskej

U
12.11.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, Spomienka

Harichovce

1800

+ Mária, Štefan, Katarína, Matej a Ján

S
13.11.

Féria

Harichovce

1800

+ Michal Staroň

Š
14.11.

Féria

Harichovce

0700

+ Martin, Alžbeta, Ladislav a Maroš

P
15.11.

Féria

Harichovce

1800

+ Hilda Bocchová (30. dní)

S
16.11.

Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná Spomienka

Harichovce

0700

+ Ján Lisoň (25. výročie)

N
17.11.

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom obodbí

Harichovce

0800

– Na poďakovanie za dar života Anny (55. rokov)

0930

– Na poďakovanie za dar života Agnesy

Levočské Lúky

1100

– Za veriacich farnosti

 

 1. Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka: celodiecéznu púť pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka dňa 16.11.2019 v Spišskej Kapitule. Program púte začne modlitbouposvätného ruženca o 10.00 hodine v katedrále sv. Martina. Slávnostným celebrantom a kazateľom pri ďakovnej svätej omši o 10.30 bude emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

Rádio Lumen prinesie priamy prenos z celej liturgickej slávnosti. Po skončení svätej omše sa uskutoční premiéra nového filmu Vojtaššák – giorni dei barbari talianskych režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho, ktorý bol prezentovaný koncom augusta počas Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach.

 1. Milodary a zbierky:
 • Z krstu Karin Matoľákovej obetovali na kostol 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 60 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €.
 1. Sviečka za nenarodené deti: v Harichovciach sa predalo 113 ks sviečok, – na Levočských Lúkach 7 ks. Spolu sa vyzbieralo 155€. Peniaze boli odoslané na účet Fóra života. Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili.
 2. Poďakovanie: upratovanie kostola; chlapom za pomoc pri presune oltára a betonáž zvyšnej časti kostola; dopoludnie pre deti; kostolníkom a kantorom za službu počas sviatkov.
 3. Práce v kostole: tento týždeň sa úspešne podarilo presunúť oltár na zabetónovanú časť vo svätyni, položila sa prevzdušnená podlaha a dokončila sa betonáž svätyne.
 4. Deti: spevokol v piatok o 17.00 h. a v sobotu od 9.00 h. hravé dopoludnie.
 5. Tanečno-divadelné predstavenie: Pozývame vás na tanečno-divadelné predstavenie s názvom “Agnus Dei” v prevedení tanečného divadla skupiny ATak (Pavol Danko). Ide o pôvodnú divadelnú hru  o novodobom stotníkovi pod krížom, ktorý sa veľmi netradične stretá s Ježišom a s bolesťou. Predstavenie sa uskutoční v sobotu 16. 11. 2019 v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi. Viac info na stránke divadla – http://www.tdatak.sk/index.php.

Chrám je srdcom ľudského spoločenstva

„Žiadny organizmus nemôže žiť bez srdca. Žiadne ľudské sídlo nemôže byť ľudsky živé bez chrámu. Chrám je pre každého kresťana duchovným domovom, kde nájde Kristovo občerstvenie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním!” Chrám je stálou školou života, kde sa vychováva ľudská osobnosť, aby človek žil podľa tej krásy a sily, ktorú dostal od Stvoriteľa. V chráme sa duchovne vzdeláva mladosť, aby sa naučilo žiť ušľachtilo. V ňom sa každý posilňuje pri sviatostných Kristových prameňoch. V chráme nachádza človek, čo mu nedá ani vlastný dom, ani dom priateľov a známych. Duchovné hodnoty sú pre človeka dôležitejšie, než hmotné veci, peniaze a iné. Preto nikto nemá byť ľahostajný k svojmu kostolu. Každý chrám je tým krajší, čím väčšiu dobrotu a ľudskosť dosvedčujú ľudia, ktorí žijú okolo neho.“

Matej Habáň, psychológ