OZNAMY

Dvadsiata deviata Nedeľa v cezročnom období /18.10.2021 – 24.10.2021/

Deň

Liturgické slávenie

Miesto

Čas

Režim

Úmysel

P
18.10.

Sv. Lukáša, Evanjelistu, sviatok

Harichovce

1800

OTP

+ Lukáš, Juraj, Ján a Mária

U
19.10.

Féria

Harichovce

1800

OTP

– Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana

S
20.10.

Féria

Lev. Lúky

1600

ZÁKLAD

Harichovce

1800

OTP

– Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána

Š

21.10.

Féria

Harichovce

0700

ZÁKLAD

+ Štefan Moskvik a ++ rodičia

P
22.10.

Sv. Jána Pavla II., Pápeža, Spomienka

Harichovce

1800

OTP

/Sv. omša za účasti detí/

– Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Magdalény s rodinou

S
23.10.

Panny Márie v sobotu,

Ľubovoľná spomienka

Lev. Lúky

1600

ZÁKLAD

– Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu + Petra

N
24.10.

tridsiata nedeľa v cezročnom období

 

Misijná nedeľa

Harichovce

0800

OČK

– Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Terézie

0930

OČK

– Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Miroslava

1100

OTP

– Za veriacich farnosti

 

 1. Októbrová pobožnosť: dnes o 14.00 h.
 2. Októbrové pobožnosti: v mesiaci október povzbudzujem k modlitbe posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine.
 3. Vypomienky: v priebehu budúceho týždňa si môžete v predsieni kostola vyzdvihnúť vypomienkové modlitbové lístky za duše svojich blízkych zosnulých. Na Dušičky budú za ne slúžené sv. omše a ich mená čítané v modlitbe na začiatku sv. omší 01.11.2021 na slávnosť Všetkých svätých. Milodar je dobrovoľný. Označte na lístkoch čas sv. omše o 07.00 h., 9.00 h. a o 11.00 h.  Ak na lístku nebude označený čas, vypomienka bude čítaná na sv. omši o 11.00 h.

Vypomienkové lístky môžete vhodiť do farskej poštovej schránky alebo v kostole.

 1. Prvoprijímajúce deti: v piatok detský spevokol o 17.00 h. vo farskom centre.
 2. Milodary a zbierky:
 • Z krstu Filipa Hudáčka obetovali na kostol 200 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 € a na nové lavice 10 €;
 • Z pohrebu Anny Semanovej obetovali na kostol 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na potreby kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na kostol 50 €, na kvety 20 € a na prácu s deťmi 10 €.
 1. Misijná nedeľa 24. októbra 2021: Na budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 2. Poďakovanie: upratovanie a dezinfekcia; animátorom za stretnutie s birmovancami.
 3. Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať:

Miroslav VAŠKO, syn Miroslava a Ivety, r. Gašparíkovej, bývajúci v Harichovciach a Dominika MACALOVÁ, dcéra Jaroslava a Beáty, r. Kolesárovej, bývajúca v Odoríne, ohlasujú sa dnes po druhý raz. Zahrňme snúbencov do modlitieb.

 1. Opatrenia Covid Automat od 18.10. – 24.10.2021: od pondelka je okres SNV stále v červenej farbe;
 • OMŠE V TÝŽDNI v tzv. režime OTP (osoby plne očkované, testované /od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín/, alebo ochorenie COVID- 19 prekonali za ostatných 180 dní)=> obmedzenie – maximálne 60 veriacich na sv. omši. Deti do 12 rokov sa do počtu nezarátavajú. Je povinný zoznam účastníkov – na papier si doma napísať meno, priezvisko a tel. kontakt – pri vstupe do kostola dať papier do pripravenej a označenej škatule.
 • OMŠE V NEDEĽU 24.10. budú o 08.00 h. a o 09.30 h. v režime OČK (očkovaní). Sv. omša o 11.00 h. omša v režime OTP.
 • OMŠE V REŽIME ZÁKLAD vo štvrtok o 07.00 h. a na filiálke Levočské Lúky.
 • Pre všetky režimy je potrebný zoznam účastníkov, rozdiel je v počte zúčastnených: OČK bez limitu; OTP 60 veriacich; ZÁKLAD 12 veriacich + asistencia.

“Ulice často lemujú elektrické drôty. Kým nimi neprechádza prúd, nič nesvieti. Takými drôtmi sme aj my. Aj ty a ja! A Boh je prúdom! Je na nás, či necháme cez seba tiecť elektrický prúd a rozhodneme sa vytvárať svetlo sveta – Ježiša Krista. Božiemu pôsobeniu sa môžeme brániť, no vtedy dovolíme temnote, aby sa šírila ďalej”. Sv. Matka Tereza