OZNAMY

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
29.06. – 05.07.2020

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
29.06.
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, Slávnosť

/Prikázaný sviatok/

Harichovce 0700 + Peter a Pavol, + z rodiny Augustiňákovej
1800 + Peter Komara
Levočské Lúky 1600 – Za veriacich farnosti
U
30.06.
Féria Harichovce 1800 TE DEUM – poďakovanie za uplynulý šk. rok

++ rodičia, Štefan, Mária, Mária, Michal, František, ++ švagrovia

S
01.07.
Féria Harichovce 1800 + Michal, + z rodiny Hrebíkovej a Dunčkovej
Š

02.07.

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE,

Sviatok

Harichovce 0700 – Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Stanislava
P
03.07.
SV. TOMÁŠA APOŠTOLA,

Sviatok

/Prvý piatok/

Harichovce 0700 – Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jaroslava
1800 – Za živých a mŕtvych ctiteľov Božského srdca Ježišovho
S
04.07.
Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

/Fatimská sobota/

Harichovce 0700 + Mária Plíhalová
N
05.07.
SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV,

Slávnosť

Harichovce 0800 – Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ruženy
0930 – Na poďakovanie za dar života Márie (90. rokov)
Levočské Lúky 1100 – Za veriacich farnosti

 

 1. ÚPLNÉ ODPUSTKY NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA: veriaci, ktorý v deň slávnosti apoštolov sv. Petra a Pavla zbožne používa predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik…) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. Veriaci, ktorý od poludnia 28.06. do polnoci 29.06. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče nášVerím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 2. TE DEUM: pozývame žiakov, študentov a pedagógov na slávnostné ukončenie školského roka a poďakovanie za Božie dobrodenia v upynulom šk. roku.
 3. PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:
 • Spovedanie: v utorok, stredu a piatok od 16.00 h., v pondelok hodinu pred sv. omšou; vo štvrtok a piatok aj pol hodiny pred rannou sv. omšou. Spovedanie v piatok je prednostne vyhradené pre pracujúcich (seniori, deti a mládež prosím, aby využili ostatné dni v týždni).
 • Návšteva chorých: v piatok od 08.30 h. Prosím, aby ste ich zapísali do zoznamu na stolíku pri bočnom vchode.
 • Adorácia: v stredu o 16.00 h.
 1. HARILANDIA 2020: rodičia, ktorí prihlásili svoje deti na tábor Harilandia, si môžu v predsieni kostola vyzdvihnúť návratku spolu s info letákom a vyhlásením o bezinfekčnosti. Podpísané návratky môžu rodičia doniesť po večerných sv. omšiach v pondelok a stredu do farského centra (čase od 19.00 – 19.30 h.), kde budú aj animátori, ktorí vám poskytnú v prípade otázok ďalšie informácie.
 2. MILODARY A ZBIERKY:
 • Z rozhodnutia Svätého Otca Františka satohtoročná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa tradične koná na Slávnosť svätých Petra a Pavla (29. júna), presúva na 27. nedeľu v Cezročnom období, čo je 4. október, deň zasvätený svätému Františkovi z Assisi.
 • Z krstu Jána Hrušovského obetovali na kostol 50 €;
 • Z krstu Matyasa Kleina obetovali na kostol 20;
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na kostol 100 €;
 • Z pohrebu Petra Lesnického obetovali na kostol 100 €.
 1. POĎAKOVANIE: upratovanie kostola; príprava modlitieb pre otcov.
 2. ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC JÚL:

Všeobecný:       Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny.

Úmysel KBS:     Aby nezamestnaní našli prácu, ktorú potrebujú pre dôstojný život a zabezpečenie rodín.