OZNAMY

Šestnásta Nedeľa v cezročnom období
 /
22.07. – 28.07.2019/

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
22.07.
Sv. Márie Magdalény, sviatok Harichovce 1800 + František, Jana; + František, Anna
U
23.07.
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, Sviatok Harichovce 1400 – pohrebná sv. omša + Anna Suchá
1800 + Helena, Agnesa, Zuzana, Ján, Mária
S
24.07.
Féria Levočské Lúky 1600 – Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Vilmy
Harichovce 1800 + Jozef, Anna a Pavol Bednárik
Š
25.07.
Sv. Jakuba, apoštola, Sviatok Harichovce 0700 + Marián Hrušovský
P
26.07.
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie,
Spomienka
Harichovce 1800 + Anna Gregoriková; + Mária Lašková
S
27.07.
Sv. Gorazda a spoločníkov,
Spomienka
Harichovce 0700 + brat Pavol; + rodičia Anna a Ján
1500 – sobášna sv. omša
N
28.07.
Sedemnásta Nedeľa
v cezročnom období
Harichovce 0800 – Na poďakovanie Pánu Bohu manželov (45. rokov) a za zdravie a Božiu pomoc pre syna s rodinou
0930 – Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Jozefa (50 rokov)
Levočské Lúky 1100 – Za veriacich farnosti

 

 1. Výročie biskupskej vysviacky: júla je výročný deň vysviacky nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku (2002). Pamätajme na neho v modlitbách.
 2. Miništrantský výlet: návratky na výlet, ktorý sa uskutoční v dňoch od 28.07. – 31.07.2019 v Ždiari si miništranti môžu vyzdvihnúť v sakristii.
 3. Milodary a zbierky:
 • Bohuznáma obetovala na kostol 50 €;
 • Z krstu Dominika Hrušovského obetovali na kostol 100 €;
 • Mladomanželia obetovali na kostol 50 €.
 1. Poďakovanie: upratovanie kostola.
 2. Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Peter KOVAĽ bývajúci v Šarišskej Trstenej a Sabína LAŠKOVÁ, bývajúca v Harichovciach, dnes sa ohlasujú po tretí raz; sobáš v našej farnosti.
 • Peter HAviar bývajúci v Liptovskom Mikuláši a Lýdia HRUŠOVSKÁ, bývajúca v Harichovciach, dnes sa ohlasujú po tretí raz; sobáš vo farnosti Levoča.

Zahrňme snúbencov do modlitieb.

 1. Pouka knihy Aká si prekrásna: v ponuke na predaj je kniha Aká si prekrásna od autorov Michala Liptáka a Jána Mateja. Cena knihy 22 €. Kniha mapuje mariánsku úctu v kostoloch a farnostiach našej diecézy. Je bohato ilustrovaná. Môžete si pozrieť pri bočnom vchode.
 2. Pouky:
 • Festival Musica sacra v Levoči v dňoch 27. – 28. júla;
 • Púť k sv. Anne v Kluknave v dňoch 25. – 28. Júla;
 • Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou v Krivej v dňoch 30.07. – 04. Augusta;
 •  Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – 3.8.2019 v Zákamennom.

Viac o programe na výveskách.