OZNAMY

Prvá Pôstna nedeľa
19.02. – 25.02.2018

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
19.02.
Pondelok po 1. pôstnej nedeli Harichovce 1700 + Štefan, Ján, Ján, Anna
U
20.02.
Utorok po 1. pôstnej nedeli
S
21.02.
Streda po 1. pôstnej nedeli
Š
22.02.
Katedra sv. Petra, apoštola,
Sviatok
Harichovce 1800 + Júlia, Jozef , Valent, Michal
P
23.02.
Piatok po 1. pôstnej nedeli Harichovce 1800 + Ján, Ján, Ondrej, Justína, Martin, Katarína
S
24.02.
Sobota po 1. pôstnej nedeli Harichovce 0700 – Na úmysel Vilmy
N
25.02.
Druhá pôstna nedeľa Harichovce 0800 – Za veriacich farnosti
0930 – Za rodinu Heleny
1400 – Pobožnosť krížovej cesty
Levočské Lúky 1100

 

 1. Pobožnosti krížovej cesty: dnes pobožnosť krížovej cesty o 14.00 h., v piatok o 17.30 h.
 2. Detský spevokol: v piatok o 16.30 h. vo farskom centre.
 3. Kurz Lektorov: začína 24. februára (sobota) o 17.00 h. vo farskom centre. Kurz pozostáva z niekoľkých stretnutí. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem čítať Božie slovo počas bohoslužieb.
 4. Stretnutie Pastoračnej rady farnosti: v nedeľu 25. februára o 15.00 h. vo farskom centre.
 5. Dve percetntá: Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% z vašej dane. Môžete ich darovať ich nášmu Občianskemu združeniu BALDMAR. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť vo vestibule kostola alebo stiahnuť na farskej webovej stránke.

V roku 2017 sme z 2 % zariadili farský klub, spolufinancovali sústredenie birmovancov vo Važci a postavili lezeckú stenu. V roku 2018 plánujeme nakúpiť úchyty na lezeckú stenu a lezeckú výstroj.

 1. Deň modlitby a pôstu za pokoj: Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.

Keďže je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby, prosím všetkých kňazov, aby spolu so svojimi veriacimi pamätali na tento úmysel pri svätých omšiach, krížových cestách, či iných pobožnostiach.

 1. Pôstne obdobie: Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Je zamerané na Veľkú noc. Veriacim sa odporúča živšia a bohatšia účasť na liturgii pôstneho obdobia. Upozorňujem, že podľa zákona a tradície Cirkvi v čase od Popolcovej stredy do Turíc je potrebné pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť veľkonočné tajomstvá.

Krížové cesty: v pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty. V piatok to bude o 17.30 h., v nedeľu o 14.00 h..

Odpustky: kto si koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážny dôvod nemôžu zúčastniť krížovej cesty, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista a rozjímaním.

 1. Milodary a zbierky:
 • Z sobáša obetovali na kostol 50 €;
 • Z krstu Tomáša Krempaského obetovali na kostol 100 €;
 • Bohuznáme rodiny obetovali na kostol 50 €;
 • Dnes – na 1. Pôstnu nedeľu – sa koná jarná zbierka na charitu. Pri vlaňajšej zbierke sa vyzbieralo 106 949,95 €. Tohoročná jarná zbierka bude použitá na skvalitnenie života vo všetkých zariadeniach charity Oravy, Liptova a Spiša.
 1. Poďakovanie: upratovanie kostola; krížová cesta birmovancov.