OZNAMY

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
/
03.05.2021–09.05.2021/ 

Deň

Liturgické slávenie

Miesto

Čas

Úmysel

P
03.05.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

U
04.05.

Sv. Floriána, mučeníka, Ľubovoľná spomienka

Harichovce

1800

– Za zdravie a Božiu pomoc pre hasičov

S
05.05.

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

Š
06.05.

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

P
07.05.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

/Prvý piatok mesiaca/

S
08.05.

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

N
09.05.

ŠIESTA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Harichovce

0800

– Na poďakovanie za dar života Róberta, Miroslava a vnúčat

0930

– Na poďakovanie za dar života Jaroslava a Evy

Levočské Lúky

1100

– Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra s rodinou

 

 1. OZNÁMENIE O UKONČENÍ KARANTÉNY: karanténne opatrenia v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR končia v sobotu 08.05.2021. Farská kancelária bude znova otvorená v pondelok 10.05.2021. Dovtedy, prípade potreby, sa môžete na kanceláriu obrátiť telefonicky alebo mailom. Kontakty nájdete na webovej stránke farnosti v sekcii Kontakt.

Kostol bude počas týždňa otvorený na modlitbu.

 1. BOHOSLUŽBY NA BUDÚCU NEDEĽU: na budúcu nedeľu – v prípade priaznivého počasia – bude sv. omša o 09.30 h. na farskom dvore.

Prenos sv. omší na budúcu nedeľu: o 08.00 h. – prostredníctvom zvukového prenosu.

V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 09.30 h. na budúcu nedeľu v kostole a prenášaná aj prostredníctvom YouTube.

 1. SVIATOK SV. FLORIÁNA – PATRÓNA HASIČOV: mája. Hlavným celebrantom bude pplk. Ľudovít Spuchľák, policajný duchovný.
 2. PRÍPRAVA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Prosím do pondelka 10.05.2021 odovzdať piaty pracovný zošit.
 3. MILODARY A ZBIERKY:
 • Novomanželia obetovali na kostol 200 €;
 • Odoslané zbierky:

Dobrá novina

240, 00 €

Charita

166, 20 €

Prenasledovaní kresťania

102, 30 €

Boží hrob

151, 50 €

Kňazský seminár

138, 35 €

 

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 1. POĎAKOVANIE: upratovanie kostola; vysadenie ovocných stromčekov vo farskej záhrade.
 2. ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY MESIAC MÁJ:
 • Všeobecný: Za finančníkov, aby spolupracovali s vládami na regulovaní financií, a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami.
 • Úmysel KBS: Aby sme dobrým príkladom života šírili evanjelium vo svojom okolí.

Ďakovný list rektora kňazského seminára na Nedeľu Dobrého pastiera

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR