OZNAMY

Druhá Adventná Nedeľa
11.12. – 17.12.2017

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
11.12.
Féria Harichovce 0600 Roráty

+ Za duše z vypomienok (9)

1300 – Pohrebná sv. omša

+ Michal Hlavatý

U
12.12.
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej,

ľubovoľná spomienka

Harichovce 1800 + Darina Vranová
S
13.12.
sv. Lucie, Panny a mučenice, spomienka Levočské Lúky 1600 + Ján, Ján, Jozef Figura
Harichovce 1800 + Michal, Mária, Juliana, Martin Hrušovský
Š
14.12.
sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Harichovce 0600 Roráty

+Jozef, Janko Poláčik

P
15.12.
Féria Harichovce 1800 + Mária a Jozef Hrušovský, + Mária a Vasil Habas
S
16.12.
Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka Harichovce 0600 Roráty

+ z rodiny Balášovej

N
17.12.
Tretia adventná Nedeľa Harichovce 0800 – Za zdravie a Božie požehnanie Evy (70. rokov)
0930 – Na poďakovanie Pánu Bohu
za dar života Márie a detí
Levočské Lúky 1100 – Za veriacich farnosti

 

 1. Odpoludňajšia pobožnosť: dnes o 15.00 h.
 2. Stretnutie koledníkov Dobrej noviny: v piatok vo farskom centre o 16.00 h.
 3. Roráty 2017: od minulého týždňa slávime rorátne sv. omše s témou „Naplnení Duchom Svätým“. Môžete si vyskladať betlehem s 3D maštaľkou. Pozývame deti i dospelých.
 4. Betlehemská cesta: V našej farnosti sa od 15.12.2017 koná každoročne Deviatnik KTO DÁ PRÍSTREŠIE SV. RODINE? (Betlehemská cesta). Ak by mal niekto záujem, nech sa zapíše  v sakristii kostola.
 5. Milodary a zbierky:
 • Zbierka na charitu:252,60 €.
 • Z krstu Olivera Urbana obetovali na kostol 50 €.
 • Z krstu Nadi Toporcerovej obetovali na kostol 50 €.
 • Z krstu Barbory Bliscovej obetovali na kostol 30 €.
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 €.
 • Bohuznáme rodiny obetovali pre potreby farskej charity 100 €.
 1. Zimné kántrové dni: na budúci týždeň – v stredu, piatok a sobotu – sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.

Ich obsahom je príchod Božieho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

 1. Poďakovanie: upratovanie kostola; príprava adventného venca; príprava odpustovej slávnosti; upratovanie skladu; odpustová kvapka krvi; organizovanie manželských večerov.
 2. Farský kalendár: ponúkame farský stolový kalendár na rok 2018. Cena 3 €/ ks.
 3. Spovedanie pred Vianocami v našom dekanáte: V sobotu 23.12 sa už v SNV spovedať nebude!
Dátum Deň Farnosť Čas Kňazi
14.12. Štvrtok Smižany (farský kostol) 15.00-17.00 15
Rudňany 14.00-16.30 8
15.12. Piatok Chrasť n. Hornádom 14.30-16.45 5
Markušovce 14.00-16.30 14
16.12. Sobota Spišská Nová Ves 09.00-12.00 19
14.00-17.00
Ferčekovce, Huta 08.30-12.00 6
17.12. Nedeľa Smižany – Západ 14.00-16.30 21
18.12. Pondelok Harichovce 11.30-12.30 6
15.30-17.15
Odorín 14.30-17.30 16
19.12. Utorok Letanovce 15.00-17.15 20
20.12. Streda Spišská Nová Ves 10.00-13.00 24
16.30-19.15

 

 

 

 

„Prekročiť svoj tieň je možné – stačí vojsť do svetla.“

Pavel Kosorin