OZNAMY

PIATA PÔSTNA NEDEĽA 30.03. 2020 – 05.04.2020

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
30.03.
Pondelok po 5. pôstnej nedeli Harichovce 1800 + z rodiny Gardlovej, Čechovej, + Michal Hrušovský
U
31.03.
Utorok po 5. pôstnej nedeli Harichovce 1800 + Mária, Ján, Mária, Ján Kapralčík
S
01.03.
Streda po 5. pôstnej nedeli Harichovce 1800 + Peter Komara (30. dní)
Š
02.04.
Štvrtok po 5. pôstnej nedeli Harichovce 0700 – Za veriacich farnosti
P
03.04.
Piatok po 5. pôstnej nedeli

/prvý piatok/

Harichovce 1800 – Za živých a mŕtvych ctiteľov Božského srdca Ježišovho
S
04.04.
Sobota po 5. pôstnej nedeli Harichovce 0700 – Za zdravie a Božie požehnanie Jána a všetkých kamionistov pracujúcich v ohrozených krajinách
N
05.04.
KVETNÁ NEDEĽA Harichovce 0800 – Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Františka (50. rokov)

 

 1. KRÍŽOVÁ CESTA: Dnes o 14.00 h.
 2. PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: vzhľadom k aktuálnej situácii a z dôvodu ochrany zdravia našich nevládnych a dlhodobo chorých, ku ktorým pravidelne chodievam na prvé piatky, ich nenavštívim ani na prvý piatok ani pred veľkonočnými sviatkami.

Ak by bol niekto v ohrození života a bolo by potrebné vyslúžiť sviatosti zomierajúcim, kedykoľvek ma kontaktujte na čísle 0915 386 556.

 1. RUŽENCOVÉ BRATSTVO: Na prvý piatok si členovia RB nebudú meniť desiatky. Každý si ponechá svoj a bude sa ho modliť nasledujúci mesiac. Spojíme sa v spoločnej modlitbe z domova na prvý piatok o 18.45 h. a budeme sa modliť desiatok bolestného ruženca: Ktorý pre nás kríž niesol.
 2. SLÁVENIE VEĽKEJ NOCI: slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, ostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, až do odvolania.

Veľká noc tento rok bude slávená bez účasti veriacich. Pápež František pri Urbi et Orbi povedal, že to dokážeme spoločne, lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého. Povedal: „Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre duchovné potreby. Nemôžeme sa stretávať fyzicky ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, internet: zostaňme si nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. aby pevne vykročili na ceste milosti a chránili sa hriechu. Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. „Modlitba a služba“ – to sú naše víťazné zbrane. Takto ostaňme zjednotení v nasledujúcich dňoch.

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

 1. VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ: „Individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú s Bohom a s Cirkvou, ak od takej spovede neoslobodzuje fyzická alebo morálna nemožnosť.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, b. 1484) Momentálne sa nachádzame v situácii, kedy z morálneho hľadiska je dôležitejšie myslieť tak na svoje zdravie ako aj zdravie ostatných a nestretávať sa. Z tohto dôvodu sa spoločná sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami vysluhovať v našej farnosti nebude, pretože nie som schopný bez rizika zabezpečiť vašu ochranu.

Čo sa týka ľútosti: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to‚ bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť‘.“ (KKC, b. 1451) A ďalej KKC hovorí: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ (b. 1452)

Na základe učenia Katolíckej cirkvi vás chceme uistiť, že v súčasnej situácii vás Boh chce objať novým spôsobom a my mu to potrebujeme dovoliť. Dovoľte mu, aby vám odpustil hriechy nielen prostredníctvom kňaza, ale aj on sám skrze vašu ľútosť a predsavzatie. Keď sa situácia upokojí a sviatosti sa opäť̌ začnú vysluhovať, vtedy mu všetko môžete vyznať. Budem vám k dispozícii.

Boh nám daroval sviatostný život, ktorý je centrom kresťanského kultu a nášho vzťahu s Bohom. Avšak, Boh k nám môže vstúpiť a aj vstupuje mnohorakým spôsobom, veľakrát aj pre nás neznámym či neočakávaným. Chceme vás pozvať, aby ste tieto dni využili pre stíšenie sa v osobnej modlitbe či v kruhu svojich najbližších v domácností a prosili o otvorené srdce a oči pre toto Božie pôsobenie v každej chvíli nášho všedného života.

 1. 2 % Z DANE: ak máte záujem podporiť naše OZ Baldmar, tlačivá si môžete vyzdvihnúť v predsieni kostola alebo stiahnuť na webovej stránke farnosti.
 2. MILODARY A ZBIERKY:
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 eur;
 • Z pohrebu Milana Novysedláka obetovali na kostol 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na zabezpečenie farského servera 200 €;
 • Z krstu Amálie Šefčíkovej obetovali na kostol 50 €.
 1. POĎAKOVANIE: upratovanie kostola je počas obmedzenia kvôli koronavírusu zrušené; KC v nedeľu; ďakujem bohuznámym za balenie balíčkov pre seniorov a mládeži za ich roznesenie.