OZNAMY

Sedembolestnej Panny Márie,
Patrónky Slovenska  /
16.09. – 22.09.2019/

Deň

Liturgické slávenie

Miesto

Čas

Úmysel

P
16.09.

Sv. Kornélia, pápeža,

a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Harichovce

1800

– Za zdravie a Božiu pomoc pre Samuela, Lenku a Lukáša

U
17.09.

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi,

Ľubovoľná spomienka

Harichovce

1300

– pohrebná sv. omša

+ Ružena Lesnická

1800

– Za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru

S
18.09.

Féria

/Poďakovanie za úrodu/

Levočské Lúky

1600

– Za zdravie a Božiu pomoc pre Drahomíru

Harichovce

1800

+ z rodiny Kapalkovej; + rodičia a sestry; + Emil a Jozef

Š
19.09.

Sv. Januára, biskupa a mučeníka,

Ľubovoľná spomienka

Harichovce

0700

+ Anna

P
20.09.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hsanga, mučeníkov, spomienka

Harichovce

1800

+ Ján, Helena, Marián

S
21.09.

Sv. Matúša, apoštola

a Evanjelistu,

sviatok

Harichovce

0700

– Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Kataríny (70. rokov)

1500

– sobášna sv. omša

N
22.09.

Dvatsiata piata nedeľa v cezročnom obodbí

Harichovce

0800

– Na poďakovanie Pánu Bohu za prijaté Božie dobrodenia absolventov (ročník 1973´)

0930

– Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Márie a Kataríny

Levočské Lúky

1100

– Za veriacich farnosti

 

 1. jesenné kántrové dni: na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
 2. Členské Podiely SSV na rok 2020: členské podiely na budúci rok si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola.
 3. Škola viery: aj tento školský pokračuje Škola viery so zameraním na prikázania pod názvom Život s Kristom. Bude sa uvažovať a diskutovať o Božích a cirkevných prikázaniach. Prvá prednáška bude tretí štvrtok v mesiaci (19.09.2019) v Spišskej Novej Vsi v malom kostole.
 4. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: v piatok po sv. omši v kostole.
 5. Vezmi bike a poď s nami!: dnes o 14.00 h. všetci milovníci bicyklov, stretneme sa v priestore pred kostolom a ideme bicyklovať. Trasa: Danišovce – Odorica – Levoča – Harichovce.
 6. Milodary a zbierky:
 • Rodina Jána a Hildy pri príležitosti životných jubileí obetovala na bohoslužobné účely kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 €;
 • Z krstu Barbory Stachovej obetovali na kostol 20 €;
 • Zo sobáša Stanislava Forgáča a Kristíny Kedžuchovej obetovali na kostol 50 €.
 1. Poďakovanie: upratovanie kostola.
 2. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať

Peter ANDRAŠČÍK bývajúci v Kamenici a Petra KOŠÁROVÁ, bývajúca v Harichovciach, ohlasujú sa dnes po tretí raz. Sobáš v našej farnosti.

Rudolf KARCHŇÁK bývajúci v Harichovciach a Miroslava SAKÁČOVÁ, bývajúca v Harichovciach, ohlasujú sa dnes po prvý raz. Sobáš v našej farnosti.

Zahrňme snúbencov do modlitieb!

 

Myšlienka k Pochodu za život:

Sedembolestná Panna Mária stála pod krížom na Golgote ako „žena nádeje“. Na kríži videla svojho výsmešne korunovaného Syna Ježiša. Napriek všetkej beznádeji však verila, že stále platí Zvestovanie a teda Boží odkaz o Ježišovi: jeho kráľovstvu nebude, nebude konca! Posilnime sa Máriiným príkladom, vyprosujme si na jej orodovanie nádej: veď Ježiš je konečný a definitívny víťaz. On vedie náš zápas o život, o život aj tých najbezbrannejších.