OZNAMY

Druhá pôstna18.03. – 24.03.2019

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
18.03.
Pondelok po 2. pôstnej nedeli Harichovce 1800 + z rodiny Ambrozyovej a Milana Petrociho
U
19.03.
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, Slávnosť Harichovce 1800 + Katarína, Zuzana, Ján Novotný
S
20.03.
Streda po 2. pôstnej nedeli Harichovce 1800 + Ján, Ondrej, Justína, Martin, Katarína
Levočské Lúky 1600 – Na úmysel
Š
21.03.
Štvrtok po 2. pôstnej nedeli Harichovce 0700 – Na úmysel
P
22.03.
Piatok po 2. pôstnej nedeli Harichovce 1800 + Ján, ++ rodičia a súrodenci
S
23.03.
Sobota po 2. pôstnej nedeli Harichovce 0700 – Za zdravie a Božie požehnanie Petra s rodinou
N
24.03.
Tretia pôstna Nedeľa Harichovce 0800 – Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Márie (94. rokov)
0930 – Za zdravie a Božie požehnanie Martina
1400 – Pobožnosť krížovej cesty
Levočské Lúky 1100 – Za veriacich farnosti

 

  1. Pobožnosti krížovej cesty: dnes pobožnosť krížovej cesty o 14.00 h., v piatok o 17.30 h. Dnes má na starosť pobožnosť krížovej cesty FS Harichovčan.
  2. Diecézna škola viery: sa uskutoční vo štvrtok v Malom kostole v Spišskej Novej Vsi o 16.30 h.
  3. Detský spevokol: v piatok o 16.30 h. vo farskom centre.
  4. Krížová cesta v Poprade: Cirkevné oddelenie Štátneho Konzervatória v Bratislave, vás srdečne pozýva na meditáciu Krížovej cesty v spolupráci s Jozefom Šimonovičom do Popradu, ktoré sa uskutoční dňa 24.03.2019 o 15.00 h. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Ide o výnimočné spracovanie textov krížovej cesty od Paula Claudela a organovej hudby Marcela Dupré. Tešíme sa na vašu účasť! Vstup je voľný.
  5. Púť Rádia LUMEN: rozhlasová púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove sa uskutoční v sobotu 4. mája 2019.
  6. Krížová cesta odsúdených: silné svedectvo väzňa, ktorý je odsúdený na doživotie, za 30 rokov na samotke sa obrátil a prijal Otcovo milosrdenstvo. KC stojí symbolické 1 €; výťažok z predaja je určený rodinám v núdzi v rámci OZ Maják Nádeje.
  7. Zmena času: v noci z 30. na 31. marca sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.
  8. Poďakovanie: upratovanie kostola; krížová cesta Bratstva Božského srdca Ježišovho; pôstna výzdoba v kostole; orezanie stromov vo farskej záhrade.
  9. Rozpis KC – pôst 2019´:

 

10.03. – 1. pôstna BBSJ
17.03. – 2. pôstna FS Harichovčan
24.03. – 3. pôstna Únia žien
31.03. – 4. pôstna Rodiny prvoprijímajúcich detí
07.04. – 5. pôstna Lektori
14.04. – Kvetná nedeľa Ružencové bratstvo
19.04. – Veľký piatok – vonku Ul. Osloboditeľov