OZNAMY

Druhá Adventná Nedeľa – 10.12. – 16.12.2018

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
10.12.
Féria Harichovce 1800 + Michal Hlavatý (1. výročie)
U
11.12.
Féria Harichovce 0600 Roráty

– Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Stanislava

S
12.12.
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej,

ľubovoľná spomienka

Harichovce 1800 + Helena, Jozef, Michal Lesnický
Š
13.12.
sv. Lucie, Panny a mučenice, spomienka Harichovce 0600 Roráty

– Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Jána

P
14.12.
sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Harichovce 1800 + kňaz Michal Šefčík, + sr. Dominika, + Veronika a Ondrej Seman
S
15.12.
Féria

/Zimné kántrové dni
Za upevnenie rodín/

Harichovce 0700 + Za duše z vypomienok (9)
N
16.12.
Tretia adventná Nedeľa

 

Harichovce 0800 – Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Ruženy Rerkovej
0930 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Miriam
Levočské Lúky 1100 – Za veriacich farnosti

 

  1. Zimné kántrové dni: na budúci týždeň – v stredu, piatok a sobotu – sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. V sobotu bude formulár sv. omše Za upevnenie rodín.

Obsahom týchto dní je príchod Božieho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.  

  1. Roráty 2018: povzbudzujem k účasti na rorátnych sv. omšiach, zvlášť rodiny prvoprijímajúcich detí.
  2. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: v piatok po sv. omši.
  3. Milodary a zbierky:
  • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 €;
  • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 €.
  1. Poďakovanie: upratovanie kostola; rorátne raňajky; adventný veniec pred farou.
  2. Spovedanie pred Vianocami v našom dekanáte:

 

Dátum Deň Farnosť Čas Kňazi
17.12. Pondelok Harichovce 11.30-12.30 6
15.30-17.15
Odorín 14.30-17.30 16
18.12. Utorok Letanovce 15.00-17.15 20
19.12. Streda Spišská Nová Ves 10.00-13.00 24
16.00-18.00
20.12. Štvrtok Smižany (farský kostol) 15.00-17.00 14
Rudňany 14.00-16.30 8
21.12. Piatok Chrasť n. Hornádom 14.30-16.45 5
Markušovce 14.00-16.30 13
22.12. Sobota Spišská Nová Ves 09.00-12.00 18
14.00-17.00
Ferčekovce, Huta 08.30-12.00 6
23.12. Nedeľa Smižany – Západ 14.00-16.30 21