OZNAMY

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ /21.09. – 27.09.2020/

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
21.09.
SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU,

sviatok

Harichovce 1800 + Margita a Ján, Katarína a Anton
U
22.09.
Féria Harichovce 1800 + Ján, Justína, Katarína, Anna
S
23.09.
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka Harichovce 1800 + Ján, Anna, Matej a + švagriné
Levočské Lúky 1100 – Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Zdenku
Š

24.09.

Féria Harichovce 0700 – Na úmysel ordinára
P
25.09.
Féria Harichovce 1700 + Ján Hrušovský
S
26.09.
Panny Márie v sobotu,

Ľubovoľná spomienka

Harichovce 1500 – sobášna sv. omša
N
27.09.
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Harichovce 0800 – Na úmysel Vilmy
0930 – Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Zdenku
Levočské Lúky 1100 – Za veriacich farnosti

 

  1. ČLENSKÉ PODIELY SSV NA ROK 2021: členské podiely na budúci rok si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Zároveň je potrebné uhradiť ročný členský poplatok vo výške 8 €.

Ak by mal niekto záujem o členstvo v SSV alebo chce členstvo ukončiť, môže to urobiť v sakristii u pánov kostolníkov.  

  1. MILODARY A ZBIERKY:
  • Bohuznáma rodina obetovala na kaplnku na Levočských Lúkach 20 €.
  1. POĎAKOVANIE: upratovanie kostola.
  2. OHLÁŠKY: sviatosť manželstva chcú prijať,

Daniel MECKO, syn Jozefa a Danušy r. Kyseľovej, bývajúci v Smižanoch a Michaela HLIPALOVÁ, dcéra Ivety r. Hlipalovej, bývajúca v Harichovciach, dnes sa ohlasujú po tretí raz.

Zahrňme snúbencov do modlitieb.