Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Harichovce
Filinského 42
053 01  Harichovce

 
IČO: 31966209
DIČ: 2020721164

Telefón: 053/449 61 16
E-mail: fuharichovce@gmail.com
Bankové spojenie: 
SK18 0900 0000 0005 2350 6836

 
štatutár: PhDr. ICDr. Dušan Pardel, PhD., farský administrátor Harichovce
farský úrad Rímskokatolícky farský úrad,
Filinského 42, 053 01 Harichovce
 
správca farnosti Dušan Pardel, farský administrátor tel: +421 915 386 556
fuharichovce@gmail.com
pastoračná rada Mgr. Eva Repaská, tajomník
Harichovce
tel: +421 948 770 422
hospodárska rada farnosti Ing. Ladislav Dzurilla, tajomník
Harichovce
tel: +421  905 231 502
ladislav.dzurilla@gmail.com
katechétka Mgr. Viera Súkeníková
Spišská Nová Ves
tel: +421 949 128 812
viera.sukenikova@gmail.com
organistky Mgr. Mária Duračinská
Harichovce
 tel: +421 948 770 422
marialucivjanska@gmail.com
Ing. Denisa Mlynárová
Harichovce
tel: +421 904 645 610
denisamlynarova@post.sk
Žofia Bendíková
Harichovce
tel: +421 907 467 286
kostolníci Harichovce Anna Mederyová, Harichovce  
Ružena Rerková
SNP 52, Harichovce
tel: +421 904 505 165
kostolník Levočské Lúky Mária Kokyová
Levočské Lúky
tel: +
farská charita   tel:
skauti Adam Korkos
Potočná 29, Harichovce
tel: +421 949 874 174
bratstvo posvätného ruženca Mária Pramuková
Harichovce
tel: +
spevokol STÁR  Lenka Grečková  lenka.greckova@gmail.com
lektori Mgr. Eva Repaská
Harichovce
tel: +
Mgr. Veronika Pramuková
Harichovce
 
miništranti Michal Repaský
Harichovce
tel: +421 904 098 499
misorepasky@gmail.com