Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Harichovce
Filinského 42
053 01  Harichovce

 
IČO: 31966209
DIČ: 2020721164

Telefón: 053/449 61 16
E-mail: fuharichovce@gmail.com
Bankové spojenie: 
SK18 0900 0000 0005 2350 6836

 
štatutár: Mgr. Slavomír Gallik, farár
farský úrad Rímskokatolícky farský úrad,
Filinského 42, 053 01 Harichovce
 
farár Slavomír Gallik, farár a dekan tel: +421 905 468 794
fuharichovce@gmail.com
pastoračná rada Mgr. Eva Repaská, tajomník tel: +421 948 770 422
hospodárska rada farnosti Ing. Ladislav Dzurilla, tajomník tel: +421  905 231 502
ladislav.dzurilla@gmail.com
katechétka Mgr. Janka Mišendová  
organistky Mgr. Mária Duračinská  tel: +421 948 770 422
marialucivjanska@gmail.com
Ing. Denisa Mlynárová tel: +421 904 645 610
denisamlynarova@post.sk
Žofia Bendíková tel: +421 907 467 286
kostolníci Harichovce Miroslav Olejník  
Ružena Rerková tel: +421 904 505 165
kostolník Levočské Lúky Mária Kokyová, Levočské Lúky tel: +
farská charita   tel:
skauti Adam Korkos tel: +421 949 874 174
bratstvo posvätného ruženca Mária Pramuková tel: +
farský spevokol  Peter Repaský  
lektori Mgr. Eva Repaská tel: +
Mgr. Janka Chibeľová  
miništranti Samuel Repaský, Pavol Hrušovský