AKTIVITYBirmovanciGALÉRIAPastorácia

Naši birmovanci sa rozbiehajú…

Dnešná Alfa bola úvodom na našu cestu sviatosti birmovania. Téma Alfy bola Čím začať, Maratón verzus birmovka. Najprv sme sa pomodlili piesňou, zoznámili sa a vypočuli si nejaké základné informácie. Neskôr sme pozerali ukážku o Bartovi Simpsonovi, ktorý si chcel zlepšiť prospech v škole, aby sa dostal do 5. triedy…Nedarilo sa mu to, a tak deň pred skúškou v modlitbe poprosil Boha, aby sa niečo stalo, aby nešiel do školy. Boh mu to vyslyšal a o dva dni Bart tú skúšku nejako urobil. Pokračovali sme privlastnením birmovky ku maratónu. Najprv musíme poctivo trénovať a pripravovať sa, aby sme to zvládli, zbierať kredity a zúčastňovať sa stretnutí. Pri príprave sú dôležité aj pomôcky, a to sväté písmo a YOUCAT, dostali sme aj pracovný list, ktorý si máme vyplniť. Čítali sme aj rôzne úryvky z biblie. Nakoniec sme si zahrali aktivity, v ktorých sme vyhrali, a tak sme nemuseli upratovať. Adriana

Predstavili ste sa nám a potom my vám. Pozreli sme si jeden diel Simpsonovcov a odpovedali na otázky. Či bol Bart kresťan a či správny. Aký príklad si máme zobrať z jeho modlitby. Napríklad že sa tak trochu viac kamarátsky k Bohu modlil. Že keď nás niečo trápi mame sa s tým vyrozprávať Bohu. Že keď niečo prosíme boha tak on vyberie pre nás z toho len to správne a dobre nie to zle. A keď ho poprosíme niečo čo by nebolo pre nás dobre tak to nahradí niečim lepším čo by bolo pre nás dobre. Potom ste nám povedali nejaké vaše také zážitky ako napríklad ty že si nevedel či máš ísť na birmivku vtedy ako si išiel tak si sa pomodlil že keď máš ísť vtedy tak naj ráno ti zaklope na dvere sused a on zaklopal tak si išiel. Potom že birmovka je ako maratón lebo aj na ten sa musíme vopred pripravovať. Leona