AKTIVITYGALÉRIAPastorácia

Tábor Mária Magdaléna 2021´

Aj tento rok sa aktívnym ženám z Harichoviec podarilo stretnúť a prežiť duchovnú obnovu na Vlčej chate vo východnej časti Nízkych Tatier.
Prvý augustový víkend sa nás zišlo trinásť žien. Na úvod sme si pripomenuli Abecedu o dobrej žene z knihy Prísloví a začal sa zoznamovací večer.
Slávime Rok sv. Jozefa a zároveň Rok Rodiny a táto duchovná obnova bola zameraná na túto tému. Počas celého víkendu sme čítali a rozjímali nad apoštolským listom sv. Otca “Patris corde,“ venovaný sv. Jozefovi. Deň sme začínali modlitbou chvál a končili vešperami a sv. ružencom. Celým víkendom nás viedla božia ruka a pri turistike v hlbokých lesoch sme cítili ochranu sv. Jozefa. Zastavili sme sa na poľovníckej chate Smrečiny-Coburgov kaštieľ. Po prehodnotení našich fyzických síl sme sa vrátili späť do chaty, kde sme pokračovali v rozjímaní a ďakovali sv. Jozefovi za ochranu. Skvelou večernou opekačkou a spievaným ružencom sme zakončili turistický deň. Ako správne gazdinky sme v nedeľu uvarili skvelý obed a posilnené na duchu a aj fyzicky sme sa bez strát vrátili domov. Sv. omšou sme našu víkendovú obnovu zakončili.
Pre niektoré to bola prvá skúsenosť, ale v spoločenstve sme navzájom zdieľali a prežívali všetky začiatky i pokračovania.
Nie, nie sme dokonalé. Boh nám však aj takouto formou ukazuje cestu byť lepším človekom, pripodobniť sa tak, ako to poslušne a s pokorou ukazoval sv. Jozef svojmu Synovi Ježišovi.
Príklad sv. Jozefa je podnetný nielen pre mužov, ale predovšetkým aj pre nás ženy, aby sme našli správny spôsob, ako spolu žiť vieru v našich rodinách, v našich a aj v budúcich manželstvách.
Veríme, že o rok sa opäť stretneme.

S