AKTIVITYGALÉRIA

Odpustové popoludnie 2021´

  • Piatok:
  • 17.00 h. sv. omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých (pripomínam, aby prijímatelia boli v stave posväcujúcej milosti);
  • po skončení sv. omše moderovaná adorácia (cca od 18.30 h. – 19.30 h.)
  • Sobota:
  • 17.00 h. – otváracia sv. omša pri kaplnke, kazateľ dp. Jakub KONKOĽ (v prípade priaznivého počasia). Požehnanie bylín.
  • Nedeľa:
  • 08.00 h. a 10.00 h. slávnostné sv. omše, kazateľ vsdp. Peter MATIS, delegát diecézneho administrátora pre projektovú činnosť.
  • 15.00 h. – koncert Vlasty MUDRÍKOVEJ (Farnosť a OZ BALDMAR); FS Harihovčan
  • 17.00 h. –  18.30 h. – detský podvečer na farskom dvore (skákačka, lezecká stena, hry, detská diskotéka);
  • 19.00 h. – 22.00 h. – Odpustový majáles pre dospelých (dress code: ľudový motív/ štýl). Hrá Ľudová hudba JAS.

Vstupné:

deti 1 €, dospelí 3 € (vstupné platí pre všetky 3 akcie). Počas celej akcie je možnosť zakúpenia občerstvenia.

Mgr. Art. Vlasta Mudríková

Heligonkárka a speváčka, ktorá svojou hrou na heligónku a neuveriteľne čistým spevom patrí medzi elitu slovenského folklóru. Vlastička svojou hrou a spevom prispieva k zachovaniu koloritu ľudovej piesne a folklóru Kysúc. Okrem sólových vystúpení a hry v kapele sa venovala aj štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, so špecializáciou operný spev. Štúdium ukončila s vyznamenaním, a bol jej slávnostne udelený titul Mgr.art. Aktívne spolupracovala so Štátnou operou v Banskej Bystrici, odkiaľ si ju návštevníci opery dobre pamätajú, najmä z hier Giuseppe Verdiho – Nabucco a Simon Boccanegra.

Jej spev bol mnohými kritikmi označovaný za najčistejší a najkrajší na Kysuciach, ktorý už dávno prekročil brány Kysuckého regiónu. Jej hra na heligónke a spev dostali uznania nie len na súťažiach ako Oščadnická heligónka (SK), ale aj na medzinárodných podujatiach v Ostravici (CZ), Rožňově pod Radhoštěm (CZ),Halenkove (CZ), Veľkých Karloviciach (CZ) Brne (CZ) či v Torúni (PL) a Węgierskej Górke (PL). Za zmienku stojí najmä päťnásť víťazstiev v rade, na medzinárodnej heligónkarskej súťaži v Ostravici, kde svojím spevom a hrou opakovane udivovala divákov a odbornú porotu. Najväčší triumf si priniesla z Moskvy, kde vyhrala 1.miesto na MS sveta umelcov 2016. V roku 2018 si prevzala Cenu obce Skalité.

Aj napriek náročnému štúdiu operného spevu a každodenným skúškam v štátnej opere v Banskej Bystrici, Vlastička nezabudla ani na pôsobenie vo svojej kapele, a ďalej svojím spevom a prístupom odovzdáva folklór ďalším generáciám. Okrem hry na heligónku a spevu sa aktívne venuje aj hre na klavír a divadlu, čo len potvrdzuje jej nesmierny talent a všestrannosť. Aj vďaka Jozefovi Smolkovi sa nebrúsený diamant Vlastička Mudríková vypracoval a nabral krásne kontúry a stal sa drahokamom slovenského folklóru, ktorý ako všetci veríme bude mať miesto nie len na folklórnej, ale aj na slovenskej opernej scéne.

ZDROJ: https://mudrikova.sk/