AKTIVITYGALÉRIAPastorácia

Tábor Benjamín

V dňoch od 22.8. – 26.8.2021 sme sa zúčastnili duchovnej obnovy v hoteli Trio na Čingove. Naša cesta sa začala v nedeľu podvečer, pokračovala v pondelok ráno sv. omšou a krátkou prednáškou na tému Boh ma hľadá. Následne sme si pochutnali na chutnom obede s dezertom, zahrali si volejbal a spoločenské hry a večer sa vrhli do osviežujúceho bazéna a horúcej sauny.

Utorok sme začali spoločnou rannou modlitbou a prednáškou o Božom slove, nad ktorou sme rozjímali celý deň. V tento deň sa k nám Božie slovo prihováralo aj vo forme citátov z Biblie. Vychutnali sme si obed a upršané poobedie sme strávili spolu modlením Vešpier a rôznymi hrami. Večer sme sa opäť osviežili v bazéne.

Stredu sme začali rannými chválami a psychickou prípravou na túru, ktorá nás čakala. Po výdatných raňajkách sme sa autom presunuli na Letanovský mlyn, pokračovali cez Prielom Hornádu na Kláštorisko, kde sme sa občerstvili a vydali sa k Ferrate. Pod Ferratou sme si nasadili sety s prilbami. Celú Ferratu nás sprevádzala hudobná skupina SamoPaľ a my sme sa kochali nádhernou okolitou prírodou. Cestou z Ferraty sme spoznali nášho brata Fera – hraboš. 🙂 Prešli sme sa cez krásne polia v obciach Letanovce, Spišské Tomášovce a Smižany. Odmenou za našu deväťhodinovú túru bola chutná večera. Deň sme ukončili večernou sv. omšou, na ktorej sme sa poďakovali Pánu Bohu za to, že nás celý deň sprevádzal.

Štvrtok sme začali rannou omšou, pobalili sme sa, upratali izby a dodávkou Scooby Doo sa doviezli do Harichoviec a tým sme ukončili našu duchovnú obnovu – Benjamín 2021.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sa táto duchovná obnova mohla uskutočniť.