AKTIVITY

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

Vďaka tejto zbierke sme dokázali pomôcť desiatkam rodín, pre ktorých je každoročný začiatok školského roka náročný predovšetkým z finančného hľadiska.

Do tejto Zbierky sa zapojila aj naša farnosť. Vyzbierané školské pomôcky sme odovzdali dňa 20. septembra pracovníkovi Spišskej katolíckej charity, p. Riššovi aj s vyzbieranou sumou 360 eur.

Pomoc druhým prináša veľa požehnania aj do našich vlastných životov.