BirmovanciGALÉRIAPastorácia

Maratón vs. birmovka

Predstav si, že chceš zabehnúť maratón – napríklad v Košiciach alebo dokonca v New Yorku. Behať musíš začať najmenej pol roka vopred. Postupne musíš zvyšovať tempo a dĺžku trasy. A ak chceš byť naozaj dobrý, musíš upraviť aj svoje stravovanie a na istý čas sa úplne zriecť tých bombasticky chutných hranolčekov a neodaleteľných čokoládových tyčiniek. Odmenou za námahu ti bude pocit, že tvoje telo sa z týždňa na týždeň stáva lepším a vyšportovanejším. A jedného dňa pobežíš. Iní nebudú stačiť s dychom, no ty budeš mať zdanlivo nekonečnú zásobu energie a budeš sa držať na čele.

Podobne je to aj s prípravou na sviatosť birmovania, na ktorú si sa prihlásil. Aj s ňou musíš začať najmenej pol roka vopred, aby si prišiel na chuť jednej úžasnej veci. Možno si teraz hovoríš: “Zabehnúť maratón – to by bol extrém! Ale birmovku predsa dajako zvládnem. Načo sa namáhať viac než treba?” Dobre teda, porovnajme si to:

Pri maratóne sa od teba vyžaduje fyzická sila.

Pri maratóne čerpáš z vlastných zdrojov energie.

Maratón zvyšuje tvoje ľudské sebavedomie.

Pri birmovke je dôležité, aby bola pripravená tvoja duša, tvoje JA.

Pri birmovke prijímaš Božiu moc (z ktorej môžeš v budúcnosti čerpať).

Pri birmovke v tebe sám Boh utvrdzuje identitu jeho milovaného dieťaťa a spolupracovníka.

Jasné, že maratón a birmovku nemožno porovnávať vo všetkom. Maratón môžeš zabehnúť alebo nechať tak. V skutočnosti je úplne jedno, či v Košiciach alebo v New Yorku skončíš prvý, 577 alebo posledný – alebo či si vôbec niekedy obuješ tenisky a postavíš sa na štart.

Ale nehľadať Boha, keď vieme, že existuje – to je hotové bláznovstvo! Totálny omyl! A presne o to pri birmovke ide. Máš jedinečnú šancu objaviť Boha, otvoriť mu srdce a vpustiť ho do svojej najtesnejšej blízkosti.

Obrad kandidatúry

Po krátkej homílii je obrad Kandidatúry. Najskôr kňaz vysvetlí, čo sa bude diať, potom vyzve kandidátov a predstaví ich:

Kňaz: Nech pristúpia tí, ktorí začínajú prípravu na sviatosť birmovania. (Kňaz po mene číta mená kandidátov, tí sa postavia a povedia)

Kandidáti: Tu som.

Kňaz: Boh, ktorý stvoril svet a nás ľudí, a v ktorom sa hýbe všetko, čo je živé, osvecuje našu myseľ, aby sme ho poznali a uctievali. Poslal nám aj svojho svedka Ježiša Krista, aby nám zvestoval všetko, čo videl: veci nebeské i pozemské.

Vám, teda, čo sa tešíte z Kristovho príchodu, nadišiel čas počúvať ho, aby ste spolu s nami hlbšie začali spoznávať Boha a milovať blížneho, a tak mali nebeský život.

Ste ochotní s Božou pomocou viesť takýto život?

Kandidáti: Som ochotný.

Kňaz: Večný život je v tom, aby ste poznali pravého Boha a toho, ktorého on poslal, Ježiša Krista. Jeho vzkrieseného zmŕtvych totiž Boh ustanovil za knieža života a za Pána všetkých vecí, viditeľných i neviditeľných.

Ak sa teda chcete stať jeho učeníkmi začať prípravu na sviatosť kresťanskej dospelosti, je potrebné, aby ste zmýšľali tak ako Kristus Ježiš; treba, aby ste sa usilovali svoj život zladiť s príkazmi evanjelia a milovať Pána Boha a svojho blížneho, ako nám prikázal a ukázal Ježiš Kristus.

Každý z vás s tým súhlasí?

Kandidáti: Súhlasím.

Kňaz vyzve kandidátov, aby sa s ním modlili k Bohu, hovoriac:

Najláskavejší Otče, zhliadni na týchto birmovancov, ktorí začínajú prípravu na sviatosť kresťanskej dospelosti.

Kandidáti: Počuli sme Ježišove slová a milujeme ich.

Kňaz: Usilujú sa žiť ako Boží vyvolenci, ale zisťujú, že je to namáhavé.

Kandidáti: áno, Otče, chceli by sme robiť vždy to, čo sa tebe páči, no cítime v sebe opačné hnutia.

Kňaz: Najláskavejší Otče, osloboď týchto mladých od ducha lenivosti a zla a daj, nech vždy kráčajú v tvojom svetle.

Kandidáti: Chceme kráčať s Ježišom, ktorý za nás položil svoj život; Otče pomáhaj nám.

Kňaz: Ak by niekedy na ceste padli, a urobili, čo sa tebe nepáči, daj im bezpečný dar svojej milosti, aby mohli vstať; tak budú znova kráčať k tebe s Ježišom Kristom, naším Pánom.

Kandidáti: Daj nám, Otče, svoju milosť.

Duchu Svätý, prosím ťa o dar múdrosti, aby som teba a tvoju dokonalosť lepšie poznal, o dar rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery, o dar poznania, aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery, o dar rady, aby som vždy vo všetkom hľadal radu u teba a vždy ju nachádzal, o dar sily, aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od teba neodvrátili, o dar nábožnosti, aby som vždy slúžil tvojmu majestátu so synovskou láskou, o dar bázne voči Bohu, aby som sa bál hriechu, ktorý uráža teba, môj Bože. Amen.