AKTIVITYGALÉRIAPastorácia

Farská púť na Mariánsku horu v Levoči

Dňa 18.09.2021 (sobota) sa uskutočnila Farská púť na Mariánsku horu v Levoči. Po modlitbe posvätného ruženca sme spoločne slávili sv. omšu v Bazilike Navštívenia Panny Márie.

Stretli sme sa ako jedna veľká farská rodina pod ochrannou Panny Márie vo veľkom množstve. Panovala medzi nami neopísateľná atmosféra. Po sv. omši sme sa išli pomodliť a pozrieť si jedinečný – tak troška málo známy – Jezuitský/ Čierny/ Gymnaziálny kostol.

Ruženec je zaiste tým najlepším ako spolu s Máriou meditovať nad tajomstvami našej viery a spoznať Krista. Mária bola skutočnou a pravou učeníčkou, ktorá ho naozaj chápala a mu úplne rozumela. Keď sa modlíme ruženec, je to ako keby ona kráčala vedľa nás a vysvetľovala nám tajomstvá našej viery. Aby sme sa tak mohli aj my stávať opravdivými učeníkmi Ježišovými. Toto je jediný cieľ jej pôsobenia v našom živote, aby sme sa aj my, každý jeden jej ctiteľ, stávali pravými učeníkmi jej Syna.

Keď aj niekedy ideme za posolstvami a radi ich počúvame, často čakáme nejaké špeciálne posolstvá a oni sú vždy jedno a to isté: aby sme lepšie počúvali to, čo nám už jej Syn povedal. A teda máme Márii dovoliť, aby nás svojím životom sprevádzala a keď to budeme robiť, bude to pre nás znamenať, že pomaly a postupne budeme pod jej vplyvom kráčať presne tak, ako ona, že aj my budeme vedení vierou a nie svojím zrakom  alebo tým, čo sme schopní naozaj fyzicky očami vidieť. Vierou.

Spomínaš si na situáciu, kde si životom musel kráčať aj ty, vedený nie zrakom, ale vierou? Ako Mária….