AKTIVITYPastorácia

Harilandia 2020

HARILANDIA 2020 – PONDELOK

ENVIRO deň v Dedinkách so sv. Františkom z Assisi

Prvý deň nášho denného tábora prevádzal svätý František z Assisi. Svätý František miloval prírodu, obdivoval ju a svoj voľný čas trávil v prírode. Dnešok sme po presune autobusom na Dedinky-Mlynky venovali náučnému chodníku, po ktorom nás sprevádzala p. Števka Bryndzová, kde sme spoznávali liečivé rastliny a ich účinok na naše zdravie, videli sme ovečky Valašky, niektoré odvážnejšie  detí si mali možnosť vyskúšať kosenie kosou, navštívili sme motýliu záhradu a urobili sme si hodinovú túru na Stratenskú pílu, kde hniezdi Bocian čierny a snažili sme sa zazrieť jedného z najkrajších a najvzácnejších motýľov Európy- Jasoňa červenookého, čo sa niektorým na pár sekúnd podarilo. Po krátkej túre sme šli na zaslúžený obed a nasledovala cesta domov autobusom. vp

HARILANDIA 2020 – UTOROK

Deň so Žalmami v Božej prírode

HARILANDIA 2020 – STREDA

Deň so sv. Martinom, nebeským patrónom našej diecézy

Deň so sv. Martinom sme začali modlitbou a prehliadkou Spišskej Kapitule. Nazreli sme do zákutí kňazského seminára a biskupského úradu, kde sme sa stretli s pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom. Odvážne sme nazreli do krýpt, ktoré sa nachádzajú pod Katedrálou sv. Martina a pochutnali sme si na koláčoch od mám a starých mám. Ďalej sme pokračovali prehliadkou Katedrály sv. Martina. Dozvedeli sme sa, že sa v nej nachádzajú až 3 orgány a hladní sme sa vybrali na chutný obed. Navštívili sme aj cintorín a pomodlili sme sa pri hrobe biskupa Mons. Františka Tondru. Spoznávania sme mali dosť a presunuli sme sa na Dreveník, kde tí odvážnejší liezli po stenách (nebojte sa, boli istení a veľmi opatrní) a menej odvážni si vychutnali pobyt v lone prírody a travertínovej kopy a usilovne povzbudzovali našich lezcov.    Deň so sv. Martinom pokračoval sv. omšou, opekačkou a hrami na farskom dvore. Deti a animátori si zahrali kuriatka, čínsky futbal, kalčeto, futbal, lezenie na lezeckej stene, nočné schovávačky a bubnovanie. Zažili sme kopec zábavy a dozvedeli sa veľa nových informácií. mch

HARILANDIA – ŠTVRTOK

Tvorivý deň vo farskom centre

V štvrtý deň sme začali náš spoločný deň sv.omšou o 8.00. Zároveň to bol sviatok Panny Márie Karmelskej a tak sme si s deťmi zaspievali mariánske piesne.Tento deň sme venovali Knihe Genesis- Stvorenie sveta. Aj my sme sa inšpirovali a na farskom dvore sme si vytvorili kreatívne stanovištia. Deti mali možnosť vyrobiť si čelenky, náramky, lietadielka, sviečky, mydielka a iné. Niektoré z výtvorov detí sme vystavili na nástenku vo farskom centre.
Obed si každý z nás naplno vychutnal, keďže nám naše mamky navarili halušky s bryndzou a syrom. Poobede sme sa vybrali do kina, kde sme si spoločne pozreli rozprávku Doba ľadová 4.V závere dňa sme si všetky tieto zážitky a nové poznatky zapísali do svojich denníkov. žb

HARILANDIA – PIATOK

Chválim Ťa, Ježiš, že som vznikol tak zázračne….

Posledný deň tábora sme zavŕšili rannou sv.omšou v kostole, po ktorej sme mali nácvik všetkých piesni, ktoré sme sa naučili počas týždňa. Doobedie sme strávili na farskom dvore, kde si animátori pripravili stanovištia s rôznymi úlohami: hádanky, hod loptou, vedomostný kvíz, jedenie cukríkov a mnohé iné… 
Po výdatnom obede, sme sa presunuli do telocvične, kde sme hrali floorballový zápas. Záver tábora tvorilo vyhodnotenie celého týždňa. Deti dostali cenu za vytrvalosť na turistike, jednotlive tímy dostali ceny za ich aktivitu a nakoniec sme vyhlásili dievča a chlapca tábora, ktorými sa stali Anetka Semanová a Janík Čurila.Vychutnali sme si tortu, ktorú nám upiekla p. Štiavnická a rozlúčili sme sa.

Ďakujeme za krásny a požehnaný spoločný čas, zároveň vás pozývame na prežitie nedele na Mariánskej hore tento víkend, kde budeme putovať spolu ako farnosť. žb

Pozývame ťa do Harilandie, detského denného tábora. Čaká ťa kopec aktivít, humoru, zážitkov i modlitby… a hlavne priateľstva…

  • ENVIRO deň v Dedinkách so sv. Františkom z Assisi
  • Deň so sv. Martinom, nebeským patrónom našej diecézy – Spišská Kapitula a okolie
  • Deň so Žalmami v Božej prírode – Vysoké Tatry
  • Dozvieme sa, “kto stvoril žmurkajúce hviezdy?” – centrum farnosti (kreatívny deň)
  • Chválim ťa Ježiš, že si ma stvoril tak zázračne… – Olympijské hry.

Ešte stále sú voľné miesta… neváhaj, návratku nájdeš v kostole alebo nech ťa tvoji rodičia prihlásia mailom (fuharichovce@gmail.com). Pozor, návratky/ prihlásenie je potrebné odovzdať do nedele 21. júna! Tešíme sa na teba. Už nás je 14! Animátori

NÁVRATKA (vyplnenú a podpísanú doručte do farskej schránky alebo pošlite malilom)

Informovaný súhlas rodiča/ zákonného zástupcu

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa) v zmysle § 28 ods. 17 a § 30 ods.7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 6, 7 ods.1 vyhlášky č. 306/2009 Z.z. a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Vás informujeme o organizovaní hromadnej akcie „Harilandia 2020 – detský tábor“:

Meno a Priezvisko  
Dátum narodenia 
Adresa bydliska 
Telefonický kontakt na rodiča 
Poznámky (alergie, diéta, iné) 

Podpisom súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo Harilandia 2020 – detský tábor a všetkých aktivít uvedených v programe v dňoch 13.07.2020 – 17.07.2020, a prehlasujem, že jeho zdravotný stav, je vzhľadom na program akcie dobrý. Tak isto súhlasím so zverejnením foto a videodokumentácie z činnosti.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu a bol/a som riadne poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu. 

V Harichovciach dňa …………….. 2020          ……………………………………………………

Podpis rodiča/ zákonného zástupcu