Slávnosť Prvého svätého prijímania 2020

Dnešný deň bol pre našu farskú rodinu dňom radosti. Jej 13 nových členov zaujalo miesto pri Pánovom stole – harichovský oltár nezostane po nás osirelý.