GALÉRIA

Farská púť na Mariánsku horu v Levoči

V nedeľu 26. júla 2020 sa uskutoční Farská púť na Mariánsku horu v Levoči.

Program začína modlitbou posvätného ruženca o 14.00 h. Sv. omša bude o 14.30 h.

Na bočnom stolíku v kostole je možnosť zapísať sa v priebehu týždňa na autobus. Poplatok pre dospelých je 2 €, deti a mládež do 15 rokov zdarma. Autobus pôjde len v prípade, ak bude naplnený.

Povzbudzujem všetkých, zvlášť rodiny, aby využili túto možnosť púte k našej Nebeskej matke či individuálne, autami alebo autobusom.

Autobus odchádza v nedeľu dňa 26. júla 2020 o 13.00 h. od kostola. Ešte je voľných 7 miest. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo na mailom fuharichovce@gmail.com.