GALÉRIA

Adorácia v posledný deň roka

Myšlienky k adorácii na posledný deň v roku

Úvod: Spev JKS 104,1.

V posledný deň roku sa schádzame na toto sväté miesto, do tohto chrámu, ktorý má byť naším druhým domovom. Robíme to ako rodina, ktorá sa schádza domov v dobe radosti i smútku. Prichádzame ako dietky k svojmu Otcovi do rodičovského domu. Prichádzame ako kuriatka pod krídla svojej roditeľky, ochrankyne.

Je nás o 16 menej ako vlani o takomto čase (3 nezaopatrených). Sme tu o 16 členov osirotená rodina.

  1. Ku komu sme dnes, v posledných hodinách prišli? Prišli sme k Tebe, Pane časov. Tak Ťa, dobrotivý nebeský Otče nazývame Pánom času v posledný deň tohto roku. Je to iste jeden z najväčších titulov, ktorý Ti môžeme dať, a to jedine Tebe.  Pánov i tu na zemi je dosť. I my, smrteľní, slabí ľudia, môžeme byť „pánmi“ hocičoho. Bývame pánmi svojich domov, peňazí, majetku, pozemkov, statku. Ľudia sú aj pánmi celých národov, štátov svetadielov. Ale niet medzi nami nikoho, koho by sme mohli nazvať, že je „pánom časov“. Ním si jedine ty, náš dobrotivý Nebeský Otec. My biedni ľudia sme len žobrákmi času. Ku tebe teda, Pán časov, sa dnes schádzame. Ku tebe, ktorí si nám z nesmiernej dobrotivosti tvojej udelil z nekonečného času aj tento rok 2017, ktorý v tieto hodiny odchádza do mora večnosti.
  2. A načo sme dnes ku tebe, pán časov prišli? „Buď vždy oslávené tvoje sväté meno“, tak voláme k tebe. Posledným z našich slov tohoto roku chce byť: Klaniam sa ti vrúcne. V tejto poslednej chvíli roka chceme urobiť to, čo sme mali robiť cez celý rok, čo je dokonca zmyslom celého nášho života: adorácia, poklona tebe, večný Bože. Modlíme sa teda dnes, v posledný deň roku za všetky tohoročné vynechané modlitby, za vynechané sväté omše a iné pobožnosti. Posledný raz chceme tohto roku zaspievať: Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý, pod spôsobom chleba z lásky ukrytý. /:Srdce moje tebe sa len oddáva, že si Pánom jeho, vďačne uznáva:/ Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú vieru mať. /:Verím, čo Syn Boží ustanovil nám, ten klamať nemôže, kto je pravda sám:/ (JKS 270, 1 – 2.)
  3. Pane časov, prišli sme však dnes večer, aby sme ti povedali ešte druhé slovo. Chceme ti povedať: ďakujeme.

Ako matka berie svoje maličké dieťa za ruku a vedie ho ku svojmu dobrodincovi, tak aj  ja ako duchovný otec tejto farnosti beriem za ruky všetky svoje duchovné deti a privádzam ich k tebe, najvyššiemu a najväčšiemu Dobrodincovi a spolu s nimi ti privolávam: Ďakujem.

Ďakujeme ti v prvom rade za dar viery. Ako ľahko sme ju mohli stratiť. Ďakujeme ti za nádej v teba, tvoju dobrotu a vernosť. Koľkí si v minulom roku vo svojich ťažkostiach zúfali a mohli sme do tohoto strašného položenia upadnúť aj my.

Ďakujeme ti za lásku, ktorú sme zakúsili a snažili sa šíriť okolo seba, keď mnohí minulého roku šírili okolo seba nenávisť a pomstu.

Ďakujeme ti za zdravie, veď koľkí ho minulého roku stratili!

Ďakujeme ti za pokoj v našich domovoch, aký sme v minulom roku prežíval, keď toľko bolo zvád, rozvodov, škriepok, toľko pekla v mnohých rodinách, ba aj v národoch, štátoch a svetadieloch.

Ďakujeme ti dnes za ochranu nášho majetku, za všetky pozemské dobrá. Koľko bolo škôd, koľko povodní, inde zase suchá, búrky, záplavy, neúroda, hlad a bieda, kým si ty, dobrotivý Otec, požehnával nás, naše polia, domy, prácu našich rúk.

Ďakujeme ti za ochranu našich rodičov, detí, našich rodín, národa, vlasti. Veď koľko nových hrobov pribudlo na všetkých cintorínoch sveta!

Vďaka ti konečne i za ochranu našich životov, ochranu od náhlej a nepredvídanej smrti. Koľkí ľudia na celej zemeguli sa minulého roku náhle ocitli pred tvojím súdom. Koľkí zomreli nepripravení …

Že sme boli od všetkých alebo skoro od všetkých týchto nešťastí zachránení, za to dnes ďakujeme tvojej otcovskej láske. Naozaj, i počas tohoto roku si s nami zaobchádzal šetrne a veríme, že aj naďalej budeš s nami zaobchádzať ako so slabučkými, malými deťmi, ktoré starostlivo chrániš od každého väčšieho úrazu.

  1. Pane časov, dnes, v posledný deň v roku, prichádzame k tebe aj preto, aby sme ťa Vrúcne prosíme o odpustenie! Rok 2017 odchádza preč. Z našej farnosti si uplynulého roku vzal z tohto sveta 16 veriacich (ľudí). Nás si ešte ponechal vo svojej službe. Pán časov, dnes večer si chceš od nás vziať všetko za bránu večnosti. I dobré i zlé. Dobré, aby si nás za to raz vo večnosti odmenil; zlé, aby si nás i za to spravodlivo potrestal. Pán časov, ber dnes so sebou všetko čo sme tohoto uplynulého roku vykonali dobrého. Ale neber na večnosť, čo sme vykonali zlé. Dovoľ, aby sme to všetko dnes, v posledný deň roku oplakali a ty to potom znič svojou predrahou Krvou a svojím uistením: ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov. Mali sme to urobiť v minulom roku v spovednici a tam od teba počuť slová odpustenia. Ešte i teraz v tieto posledné minúty v roku kľakáme pred teba a vrúcne ako kajúci hriešnici vyznávame piesňou: „Hľaď, Otče náš, na synov, pred tebou kľačiacich, odpustenie zlých činov skrúšene prosiacich; zmy, Pane náš nevinný, z nás hriešne počiny a z lásky svojej stále veď nás aj naďalej.“ (JKS 104,3)
  2. A to posledné, čím sa k tebe, dobrotivý Otče, dnes prihovárame je prosba: „Z lásky svojej stálej, veď nás aj naďalej.“ I v budúcom roku i v rokoch nasledujúcich. Dokedy? Koľko rokov bude ešte trvať náš pozemský život? To nevieme. To nechávame na teba, ty dobrotivý náš Otec. Ak budeme žiť ešte desiatky rokov, veď nás aj naďalej! Ak budeme žiť už len tento nasledujúci rok, nech sa tak stane, len nás veď i naďalej. Ak nám zostáva už len niekoľko mesiacov, iba týždňov alebo hodí života, i vtedy len o jedno prosíme: veď nás aj naďalej, až do poslednej chvíle. A potom v nekonečnej láske po celú večnosť.

Záver:

Toto je podstatné. Všetko ostatné je márnosť. Preto i v budúcom roku i po celý svoj život chcem ťa len o jedno prosiť a spievať v radosti i v žalosti: „Blíž k tebe, Bože môj, len k tebe blíž.“ To všetko ostatné, veríme, že sa nám pridá. AMEN

Teba Bože chválime, Responz,., Požehnanie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *