Zájazd: POĽSKO – KRESŤANSKÉ POBALTIE – PETROHRAD – MOSKVA

OZ BALDMAR vám ponúka v spolupráci s Awertravel CK možnosť zúčastniť sa zájazdu

POĽSKO – KRESŤANSKÉ POBALTIE – PETROHRAD – MOSKVA

významné miesta a kostoly Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska, nezabudnuteľné biele noci v  Saint Petersburgu
a hlavné mesto Ruska Moskva

Prihlásiť sa  môžete do 30. januára 2017 prostredníctvom mailu ozbaldmar@gmail.com. Následne vás budeme kontaktovať.

Doprava:    lietadlo – lux bus, bez nočných prejazdov
Termín:      20.06.  – 28.06.2017
Cena:           790 ,- €     

V cene je zahrnuté:

– medzinárodná letenka Budapešť – Moskva
– letenka Moskva – St. Petersburg   
– 8 x hotelové ubytovanie s raňajkami
– 2 x obed v Petrohrade
– 2 x obed v Moskve
– doprava  klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
– odborný sprievodca a miestny sprievodca v Petrohrade, duchovný doprovod – kňaz
– vstupy v Petrohrade:  Petrodvorec, Ermitáž, Katedrála sv. Izáka, Katedrála sv. Petra a Pavla  
– vstupy v Moskve: Moskovský Kremeľ,  –
 Chrámové námestie, Uspenský, Archangelský a Blagoveščenský chrám, Ivanovské námestie – Cár zvon a Cár delo, Treťjakovská galéria

V cene nie je zahrnuté:

– servisné poplatky 130 ,- €
– 4 x večera spolu 40,- €
– víza do Ruska vrátane vízovej podpory 75,- €
– komplexné cestovné poistenie 18 €
– sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

 

Program zájazdu:

1.deň: Transfer na letisko Budapešť, odlet do Moskvy o 12.55 hod., s príletom o 16.25 hod.. Transfer na hotel, ubytovanie.

2.deň: Moskva – okružná exkurzia, Moskovský Kremeľ, Chrámové námestie, Uspenský, Archangelský a Blagoveščenský chrám, Ivanovské námestie – Cár zvon a Cár delo. Červené námestie a GUM – najväčšie obchodné centrum, Manéžne, Divadelné a Puškinovo námestie. Po obede návšteva Tretjakovskej galérie, ktorá sa radí k najvýznamnejším svetovým obrazárňam a vlastní jednu z najväčších zbierok ruského výtvarného umenia, viac ako 150 000 diel.

3.deň: návšteva bývalého letného sídla ruských cárov Kolomenskoje /UNESCO/, dnes súčasť Moskvy. Na počesť narodenia následníka trónu, známeho neskôr ako Ivan Hrozný, bol vybudovaný unikátny chrám Nanebovstúpenia Krista. Po prenesení hlavného mesta do Petrohradu stratilo sídlo na význame. V roku 1923 bolo miesto vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu, kam boli postupne prenesené ukážky historickej architektúry z celého Ruska. V súčasnosti možno vidieť aj znovuvybudovaný drevený cársky palác, zničený v 18. stor. Transfer na letisko,  odlet z Moskvy do St. Petersburgu o 16.30. Po prílete transfer na hotel, ubytovanie v S. Petersburgu. Nezabudnuteľná atmosféra bielych nocí.

4.deň: Prehliadka Zajačieho ostrova, kde sa začali písať počiatky moderného Ruska – Petropavlovská pevnosť s mohutnými hradbami a vstupnými bránami, katedrála sv. Petra a sv. Pavla. Po obede okružná jazda Petersburgom. Budova admirality, zapísaná v zozname UNESCO  ako jedno z najpozoruhodnejších diel architektúry, Alexandrov stĺp, Nevský prospekt a kláštor Alexandra Nevského,  Námestie a katedrála sv. Izáka, Palácové námestie. Návšteva svetoznámych umeleckých pamiatok v Zimnom paláci – Ermitáž.  Ubytovanie.

5.deň: Návšteva Petrodvorca. V tomto pozoruhodnom palácovom a parkovom celku  z 18. a 19. storočia je umiestnených vyše 170 fontán, medzi nimi najznámejšia Veľká kaskáda. Po obede odchod na ubytovanie do Estónska.

6. deň: Presun do hlavného mesta Estónska Tallinn (UNESCO). Návšteva Ruských a Evanjelických katedrál a Kostola Svätého Ducha. Odchod do Lotyšska, unávšteva hlavného mesta Riga (UNESCO), najväčšieho a najľudnatejšieho mesta Pobaltských štátov. Bolo založené v roku 1201 nemeckými križiakmi. Reformácia tu bola veľmi krutá, preto je interiér kostolov veľmi chudobný. Návšteva Katedrály (románska luteránska, monumentálna katedrála). Rímskokatolícka katedrála sv. Jakuba. Prašná veža, zachovalá časť opevnenia zo 14. stor. Ubytovanie. 

7. deň: Pokračovanie do Siauliai, kde je Hill of Crosses – Vrch Krížov. Tieto kríže ľudia postavili na počesť neúspešnej vzbury v rokoch 1831 a 1863 proti Sovietom. Tento vrch navštívil aj Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 1993. Od roku 2001 tu sídli francúzsky kláštor. Odchod do najvýznamnejšieho pútnického miesta v Pobaltí – Šiluva, náboženský program. Po tragických udalostiach v roku 1532, keď sa pre ohrozenie kalvínmi musel obraz Božej Matky zakopať, o 76 rokov neskôr – v roku 1608 sa Božia Matka v úplne nekatolíckom prostredí zjavila pastierikom. Panna Mária sa zjavila týmto deťom a plakala v starosti o svoje deti a obyvateľstvo reagovalo obrátením sa. Po vízii 100-ročného slepca aj obraz Božej Matky, ktorý skryl posledný katolícky farár Holubka v roku 1532, sa našiel. Čoskoro nasledovali prvé zázračné uzdravenia. Preto sa Šiluva stala miestom útechy, povzbudenia a orientácie pre jej ľud. Odchod na ubytovanie vo Vilniuse

8.deň: Prehliadka  hlavného mesta Litvy Vilnus /UNESCO. Navštívime známy gotický Kostol sv. Anny, kaplnku svätého Casimira v katolíckej Katedrále sv. Stanislava a Vladislava, kde sa konali protestné zhromaždenia v roku 1991. Kaplnka Panny Márie v Ostrej Brame, kde bol vysvätený obraz Božieho Milosrdenstva a Dominikánsky kostol, kde je originálna kresba obrazu Božieho Milosrdenstva. Tu pôsobila sestra Faustína, ktorú Svätý Otec Ján Pavol II. 30.04.2000 vyhlásil za svätú. Odchod na ubytovanie do Poľska./Lomža/.

9.deň: návšteva  jedného z najväčších  mariánskych pútnických  miest –  Czestochowej. Kláštor na Jasnej Hore nechal v 14. storočí vybudovať knieža Wladislav Opolczyk. Ten neskôr kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky Božej. Predstavuje  Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili husiti, keď rabovali kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz, ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť,  preto aspoň mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho  iba v určitom dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach.  Pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista svätý Lukáš. Návšteva kaplnky s Milostivým obrazom Matky Božej – Kráľovnej Poľska, prehliadka chrámu, svätá omša, osobné modlitby. Odchod na Slovensko popoludní, jazda cez Česko, predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.