AKTIVITYPastorácia

Putovanie relikvie sv. Martina v našom dekanáte

Putovanie relikvií sv. Martina v dekanáte Spišská Nová Ves 8.-21.1.2017

8.1. Ne Dedinky
9.1. Po Hnilec
10.1. Ut Hnilčík
11.1. St Letanovce
12.1. Št Smižany
13.1. Pi Svätyňa BM – sídlisko Západ
14.1. So Rudňany
15.1. Ne Markušovce
16.1. Po Chrasť nad Hornádom
17.1. Ut Harichovce
18.1. St Spišská Nová Ves
19.1. Št Ferčekovce
20.1. Pi Odorín
21.1. So DEKANÁTNA PÚŤ – Spišská Kapitula

Svätomartinský relikviár v Spišskej Kapitule

Takto možno nazvať relikviár z roku 2016 (foto: Peter Krupa), pretože prvotným zámerom jeho tvorcov bolo vytvoriť ho práve pre relikviu sv. Martina. Nič nemení na tom, že do relikviára boli napokon uložené ostatky viacerých svätcov.

Relikvia sv. Martina a sv. Pia V.

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka sa už dlhší čas predtým usiloval získať relikviu patróna diecézy a katedrálneho chrámu.Na jeseň roku 2015 odoslal na adresu arcibiskupa v Tours (Francúzsko) list s prosbou o poskytnutie relikvie sv. Martina. O krátky čas na to prišla z arcibiskupstva v Tours odpoveď, v ktorej miestny arcibiskup s ľútosťou odpovedal, že nemôže relikviu poskytnúť, pretože okrem dvoch malých, ktoré používa, žiadne iné nemá. Ničenie relikvií predovšetkým v čase Veľkej francúzskej revolúcie, ale aj v iných dobách bolo totiž častým prejavom protikatolíckych nálad v Európe.

Krátky čas po obdŕžaní listu z Tourssa v novembri 2015 uskutočnila návšteva ad limina slovenských biskupov. Pán biskup Mons. Štefan Sečka sa o svojej túžbe zadovážiť pre svoju diecézu relikvie sv. Martina zhováral s pánom vicerektorom Slovenského pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme ThLic. Marekom Haratimom. Ten má dobrý prehľad o cirkevných záležitostiach v Ríme a vedel, na koho sa treba obrátiť…

Keď na Vianoce 2015 prišli do kancelárie biskupského úradu v Spišskej Kapitule dvaja kňazi študujúci v Ríme (Patrik Taraj a Peter Pincel) a priniesli so sebou v malej kartuši relikvie sv. Martina, spôsobili všetkým pracovníkom veľkú radosť. Relikviu odovzdali diecéznemu pánu biskupovi aj s certifikátom o pravosti ostatkov. Je zaujímavé, že sv. Martin neprišiel k nám sám! Rehoľné sestry dominikánky z kláštora na Monte Mario v Ríme, odkiaľ táto relikvia pochádza, ku každej relikvii pridávajú aj pozostatky niektorého svätca z rehole sv. Dominika. Chcú týmto spôsobom šíriť úctu dominikánskych svätcov. Tak sa stalo, že v jednej kartuši sa nachádza relikvia sv. Martina a pri nej je relikvia sv. Pia V., pápeža (+1572), ktorý pochádzal z dominikánskej rehole. Táto kartuša sa v relikviári nachádza v strede.

Relikvia sv. Valentína, biskupa a sv. Valentína Berrio-Ochoa

Pri pohľade na čelnú stranu relikviára naľavo od stredu je kartušataktiež s dvomi relikviami: v hornej časti je sv. Valentín, biskup a mučeník. Ide o mučeníka z 2. a 3. storočia. Bol biskupom v meste Terni (Taliansko). Uctieva sa ako patrón zaľúbených. Dôvody tejto úcty dnes nie sú celkom presné, hovoria o nich viaceré legendy.

Pod touto relikviou sa v tej istej kartušinachádza ďalšia relikvia, taktiež sv. Valentína. Za jeho menom sú uvedené skratky: Berr. Och., Ep. M. To znamená, že ide o sv. Valentína BerrioOchoa de Aristi, biskupa a mučeníka, ktorý žil v rokoch 1827-1861.Bol biskupom-apoštolským vikárom vo Vietname. Na príkaz cisára Tu Duca bol sťatý. Blahorečený bol v roku 1906. Pápež Ján Pavol II. ho spolu s ďalšími 116-timi vietnamskými mučeníkmi svätorečil roku 1988. Aj tento svätec pochádza z dominikánskej rehole.

Kartuša s relikviami dvoch svätcov, nositeľov mena Valentín, pochádza z kláštora sestier dominikánok na Monte Mario v Ríme.

Relikvia bl. sestry Zdenky Schelingovej

V pravej kartuši relikviára sa nachádza relikvia bl. Zdenky (Cecílie) Schelingovej, panny a mučenice, ktorá pochádzala zo spišskej diecézy, z obce Krivá na Orave. Žila v rokoch 1916-1955.Sestra Zdenka patrila do Inštitútu milosrdných sestier sv. Kríža a stala sa obeťou prenasledovania kresťanov v čase komunistickej totality v Česko-Slovensku. Zomrela 31. júla 1955 v nemocnici v Trnave na následky mučenia v komunistických väzniciach.Dňa 14. septembra 2003 ju v Bratislave-Petržalke blahorečil sv. Ján Pavol II.

Zhotovenie relikviára

Hneď po obdŕžaní relikvií sv. Martina začiatkom roka 2016 sa začali prípravy na zhotovenie originálneho relikviára. Asi v apríli 2016 sa stretol generálny vikár Mons. A. Tyrol s umelcami Štefanom Siváňom a Petrom Krupom zo Spišského Podhradia. Východiskovou ideou bolo, že by to mal byť relikviár, ktorý bude nejako naznačovať línie diecézneho erbu. Pokiaľ ide o materiál, požiadavka bola na kombináciu skla a pozláteného kovu.

Návrhom sa začal ďalej zaoberať Mgr. art. Peter Krupa, ktorý pripravil návrh relikviára v tej podobe, akú má dnes. Línie obidvoch veží, strechy centrálnej lode a vstupného portálu katedrály sv. Martina sa odrážajú v sklenej časti relikviára.V hornej časti skleného segmentu sú tri kartuše s relikviami spomenutých svätcov. Nachádzajú sa na mieste troch hviezd z diecézneho erbu. Tri hviezdy pôvodne označovali kontinuitu s erbom pápeža Pia VI., ktorý r. 1776 založil Spišskú diecézu. Tri hviezdy zároveň symbolizujú tri historické archidiakonáty, Oravu, Liptov a Spiš.

Kríž v hornej časti relikviára a spodná rukoväť s krížovou podstavou relikviára sú z pozláteného kovu. Relikviár má hmotnosť 5,3 kg a výšku 58 cm. Zadná stena relikviára je odnímateľná, preto bude možné jednotlivé kartuše kombinovať aj ináč podľa potreby.

Nech je tento relikviár výrazom našej úcty k sv. Martinovi, nášmu nebeskému patrónovi, nech tieto relikvie upevnia v nás vieru v spoločenstvo svätých a nech nám zaistia orodovanie svätých u Pána Boha za nás.

Spracoval: Mons. Anton Tyrol, gen. vikár

 

Stručné údaje k Svätomartinskému relikviáru v Spišskej Kapitule

Relikviár sa inšpiruje modelom diecézneho erbu:

Tri hviezdy v erbe vyjadrujú kontinuitu s erbom pápeža Pia VI., zakladateľa Spišskej diecézy.Je to zároveň symbol troch archidiakonátov Orava, Liptov, Spiš.

Obrysy katedrálnych veží, centrálnej lode a vstupného portálu sú dobre zvýraznené na relikviári.

Vrchná časť relikviáru je totožná s krížom na erbe diecézy.

Materiál: kombinácia skla a pozláteného kovu.

Výška relikviára je 58 cm a hmotnosť 5,3 kg.

Autorom relikviára jeMag. art. Peter Krupa zo Spišského Podhradia.

Stredná kartuša s relikviami sv. Martina a sv. Pia V.

  • v hornej časti kartuše je relikvia sv. Martina, biskupa v Tours (+ 397), patróna spišskej katedrály a diecézy
  • relikviu darovali sestry dominikánky z kláštora Monte Mario v Ríme
  • pridaná relikvia sv. Pia V. pápeža (+1572) /dolná časť strednej kartuše/ má za cieľ šíriť úctu dominikánskych svätcov.

Ľavá kartuša s relikviami svätcov, nositeľov mena Valentín

  • v hornej časti je relikvia sv. Valentína, biskupa a mučeníka. Žil v 2. a 3. storočí (+ asi r. 269). Je patrónom zaľúbených. Jeho úcta je živá aj na Spiši. O pôvode tejto úcty kolujú viaceré legendy.
  • v dolnej časti je relikvia sv. Valentína BerrioOchoa de Aristi. Pôvodne bol dominikánom, pôsobil vo Vietname ako biskup-apoštolský vikár.Na príkaz cisára Tu Duca bol r. 1861 sťatý pre vieru. Blahorečený bol r. 1906, spolu s ďalšími 116-timi mučeníkmi ho svätorečil pápež Ján Pavol II. r. 1988. Obidve relikvie sú darom rehoľných sestier dominikánok z Monte Mario v Ríme.

Pravá kartuša s relikviou bl. Zdenky Schelingovej

  • panna a mučenica Zdenka (Cecília) Schelingová žila v rokoch 1916-1955, pochádzala zo Spišskej diecézy, z obce Krivá na Orave. Patrila do Inštitútu milosrdných sestier sv. Kríža, stala sa obeťou prenasledovania kresťanov v čase komunistickej totality v Česko-Slovensku. Zomrela 31. júla 1955 v trnavskej nemocnici na následky mučenia vo väzniciach.
  • dňa 14. septembra 2003 ju blahorečil pápež Ján Pavol II. v Bratislave-Petržalke.