Pastorácia

Stretnutie so sýrskou mystičkou Myrnou Nazzour

V sobotu 25. júna Vás pozývame na stretnutie so sýrskou mystičkou Myrnou Nazzour,
ktorá rozpovie svoje zážitky s Ježišom po sv. omši o 17.00 h. Začíname modlitbou posvätného ruženca o 16.30 h.

Je vydatá, matka a babička. Už 30 rokov je jej dom otvorený pre pútnikov a kňazov. Hovorí si „poštárka“, pretože sa snaží ľuďom sprostredkovať to, čo dostáva od Boha. 

Myrna sa delí o svoje duchovné zážitky. Hovorí, že najväčším zázrakom, na ktorý často zabúdame, je premenenie chleba a vína počas Eucharistie na telo a krv Pána Ježiša. Toto je znak Božej prítomnosti, ktorý posilňuje našu vieru. 

Často rozpráva o udalostiach, ktoré úplne zmenili jej doterajší život. Ich začiatkom bol výskyt oleja na rukách a tvári počas modlitby, olej sa objavil aj na plastickom obraze s obrazom Panny Márie. Myrna mala vtedy 18 rokov a bola vydatá. Zažila aj návštevy Božej Matky, extázy a Kristove rany na tele – stigmy.

Božie znamenia ju priviedli k objaveniu poslania, ktoré má pre Cirkev: pripomínať si úlohu modlitby, odpustenia, lásky a volať po jednote rodiny a jednoty Cirkvi.

Posolstvo, s ktorým putuje po svete, je nabádaním k jednote Cirkvi, ktorá – podľa mystičky – pramení v jednote rodiny. 

Váš domov je základná škola života. Aby bola plná lásky a pokoja, potrebuje modlitbu. Mária žiada, aby v každom dome bol priestor na modlitbu. Bez modlitby sa vzďaľujeme od Boha a pre jednotu rodiny je najdôležitejšia modlitba.Povzbudzuje ľudí k modlitbe za jednotu v Cirkvi, za rodiny v kríze, mladých ľudí, ktorí majú ťažkosti nadviazať živý vzťah s Bohom, kňazské a rehoľné povolania.