Pastorácia

Povolanie kresťan – duchovná obnova pre mladých

Večer 19. decembra o 18.00 h. v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa konala duchovná obnova venovaná mladým na tému: Povolanie kresťan alebo kresťan počas korony. Sv. omša bola spojená s adoráciou. Vďaka všetkým, ktorí prišli a urobili niečo pre seba… že ste si otvorili svoje srdcia a uši.

Zvukový záznam z duchovnej obnovy pre mladých si môžete vypočuť tu: https://harichovce.kapitula.sk/harichovce_20201219.mp3

Adorácia pre mládež

*pieseň

Úvod

Akoby sa všetko prestalo točiť. V jeden deň. Na chvíľu sa zastaviť je fajn.

Nechodiť do školy je fajn, mať voľno, nemusieť ísť na sv. omšu, vyhnúť sa maturite, byť

online…je fajn.

Toto už trvá pridlho. Život už nie je ako predtým.

Ako mám žiť v tomto uzavretom svete? A kde je Boh v tejto kríze?

Čo Boh chce, aby som urobil?

* chvíľa ticha

1. Myšlienka dievčaťa

Pozerala som sa do zrkadla. Som dosť pekná? Som dobre oblečená?

Teraz mi tvár zahaľuje rúško. Aj keby som mala tie najkrajšie šaty, nemôžem ísť takmer

nikam. Maximálne si môžem dať fotku na niektorú zo sociálnych sieti. To už ale nestačí.

V spomienkach a diári mi ostal všetok ten smiech, vôňa kávy, nákupy s kamarátkami, ale tiež

moja pýcha a nevšímavosť.

Čo Boh chce, aby som urobila?

*chvíľa ticha *pieseň

2. Myšlienka chlapca

Mal som na to? Bol som dosť silný a rýchly? Dokázal by som to?

Aj keby som bol najlepší, teraz si môžem po ihrisku pobehovať sám alebo si šport pozrieť

v telke.

V spomienkach mi ostali všetky tie potlesky, oslavy so spoluhráčmi, keď sme vyhrali, ale aj

moje silácke reči, ktoré nikomu nepomohli. Všetko je to preč.

Čo Boh chce, aby som urobil?

*chvíľa ticha *pieseň

3.„Odpoveď“

Čo mám urobiť Pane? Ži ďalej! Využi čas. Čas na zmenu.

Buď krásna vo svojom vnútri. Usmej sa. Aj pod rúškom vidieť ako sa tvoje oči krásne smejú.

Tvoja krása, krehkosť a dobrosrdečnosť raz zmenia svet.

Buď silný. Bojuj. Máš na to. Ponáhľaj sa pomôcť slabším. Zvládneš to. Tvoje odvážne srdce

raz zmení svet.

*chvíľa ticha *pieseň

Záver

Dookola sa pýtame Boha, čo chceš, aby som urobil Pane? v tomto svete plnom príkazov

a zákazov. V tento čas, kedy akoby sa všetko prestalo točiť, sa Boh chce spýtať niečo teba.

Prišiel na svet ako malé bezbranné dieťa a zmenil ho navždy. Praje si, aby si bol šťastný a aby

si mal život v hojnosti.

V tejto chvíli ti Boh kladie priamo na srdce otázku: Čo chceš, aby som pre Teba urobil?

Aktivita

Čo chceš, aby som pre Teba urobil? Ak by si chcel, môžeš svoju odpoveď napísať na papier

a položiť Bohu pred oltár. Ak chceš, môžeš odpoveď napísať a lístok si nechať.

*pieseň