BirmovanciGALÉRIAPastorácia

Duchovná obnova našich birmovancov vo Važci

Sobota 25.11.201

07:45     Ranná modlitba Šimon a Ľubka

08:00     Raňajky

09:00     Téma: Božia láska Veronika

Scénka márnotratný syn  Šimon+Fero+Ľubka+Veronika+Ľubo

Šatky

10:00     List

11:00     Sv. omša 

12:00     Obed, voľno

14:30     Téma: Hriech Zdenka

Scénka stolička Šimon+Ľubo

Blato Fero

15:30     Skupinky – spytovanie svedomia

17:00     Vykúpenie  

18:00     večera/spoveď

20:00     Téma: Verím v Ducha Svätého?

21:00     adorácia, chvály, modlitba 

Nedeľa 26.11.2017

07:45     Ranná modlitba Šimon a Ľubka

08:00     Raňajky

09:00     Sv. omša Šimon a Matúš

10:00     4 piliere duchovného života Fero

11:00 skupinky + upratovanie

12:00     Obed