AKTIVITY

Mikuláš a čert

Spomienky z detstva ovplyvňujú naše terajšie prežívanie. Preto je tak dôležité na deti vplývať pozitívne. Blíži sa obľúbený sviatok sv. Mikuláša. Už každoročne sa konajú podujatia, organizované farnosťami alebo obcami, či mestami. To nie je nič zlé, naopak. Problém je, že k Mikulášovi sa pridáva aj sprievod: anjeli a čerti. Tí druhí strašia deti, že ak nebudú počúvať, žiadne darčeky nebudú. Dostal som otázku, či to má niečo spoločné s kresťanstvom alebo to má nejakú oporu v tradícii Cirkvi.

Strašenie detí a návštevy čertov skutočne nič spoločné s kresťanstvom nemajú. Čert a anjel v sprievode Mikuláša je zvyk, ktorý pochádza z Nemecka. Jeho počiatky siahajú do stredoveku. Anjel mal deti chváliť, čert karhať, Mikuláš rozdávať darčeky. To, že z tejto tradície ostalo v poslednej dobe na mnohých miestach len strašenie je iba jeden z ďalších prejavov tejto zmätenej doby.

Vychovávať deti strašením nie je normálne, nech to má akýkoľvek kontext, a s kresťanskou výchovou to nemá nič spoločné. Samozrejme, že deti sa musia postupne učiť prekonávať strach, ale vždy najskôr v bezpečí otcovho či matkinho objatia a neskôr aspoň v blízkosti niektorého z rodičov. Rodičia majú byť vždy tými, ktorí garantujú bezpečie a istotu domova. Ak postava čerta ostane len rozprávkovou bytosťou, ktorá symbolizuje zlo, ale je vždy podriadená dobrému Mikulášovi, aby nemohla škodiť, tak to môže byť aj zábavné. Jednoducho to nadväzuje na svet rozprávok, ktorý je deťom veľmi blízky, a v ktorom dobro víťazí nad zlom. Takto to môže byť aj výchovné.

Zo skúsenosti viem, že túto tradíciu je možné využiť na dobré. A to nielen tým, že je to príležitosť, ako deťom hovoriť o zle v kontraste s dobrotou svätého Mikuláša. Raz som zažil, ako v jednom spoločenstve – hneď po tom ako Mikuláš rozdal darčeky – deti boli vyzvané, aby sa rozdelili s tým, čo dostali a darovali niečo zo svojho tým deťom, čo nemajú nič. Nakoniec to bol najsilnejší zážitok pre všetkých zúčastnených. Samozrejme, kto sa naučí dávať zo svojho, až vtedy objaví skutočnú radosť.