GALÉRIAPastorácia

Odpust Nepoškvrneného počatia Panny Márie 2019´

Homília Nepoškvrnené Počatie Harichovce 2019-12-08 10.00 copy
Druhá adventná nedeľa “A”; Kazateľ: doc. ThDr. Juraj SPUCHĽÁK, PhD., farár – dekan Trstená


Bratia a sestry, duchovný otec Dušan, Rytier Rádu sv. Gregora, brat Pavol, milí chorí. 
Otec Ján Butkay, ktorý tu pôsobil, je pre mňa dodnes povzbudením a vzorom. Jeho duchovnosť a pohľad láskavého humoru mi dodáva silu aj dnes. Váš rodák duchovný otec Michal Šefčík je tiež pre mňa vzorom humoru a kňazskej lásky. 
Dnešný človek sa obracia k svetu a k Bohu zvláštnym spôsobom a nie celkom podľa učenia Cirkvi. Má deformované kresťanstvo. 
Myslím tu najmä na rozšírené pseudonáboženstvo – Moralistickému terapeutickému deizmu. (Ďalej len: MTD.) Má päť základných pilierov:„Boh existuje, stvoril a riadi svet a dozerá na ľudský život na zemi,Boh chce, aby ľudia boli ku sebe dobrí, prívetiví a slušní, ako to učí Biblia a väčšina svetových náboženstiev,Hlavným cieľom ľudského života je byť šťastný a mať zo seba dobrý pocit,Boha do svojho života nemusíme výraznejšie zapájať, s výnimkou prípadov, keď má vyriešiť nejaký problém.Dobrí ľudia idú po smrti do neba.“
V tomto pohľade nie je miesto pre utrpenie a jeho prežívanie v živote veriacieho človeka a predsa toto zachránilo človeka – Kristovo utrpenie. A pre nás je veľmi dôležité, ako aj chýbajúca obetujúca sa láska. 
No pritom sa Panna Mária ukazuje ako dôkaz Božej lásky a starostlivosti pre poslanie človeka, ktoré mu Boh zveruje, ku ktorému nás volá. Boh Panne Márii dal všetky milosti vrátane oslobodenia od dedičného hriechu pri jej počatí. Tak aj nám dáva Pán všetko potrebné pre naše svedectvo a život v Bohu. A podľa jeho vôle. No my sa zatvárame pred Božou mocou často posudzovaním a odsudzovaním. Preto nevidíme ani poslanie, ktoré má Boh pre nás.
Jozef Krišanda – už zosnulý kňaz, napísal myšlienky na spomalenie posudzovania:
“Neposudzuj!
Často posudzujeme a odsudzujeme, lebo nič iné nevieme. Je to naozaj to najľahšie.
Dovoľte niekoľko myšlienok na spomalenie posudzovania:
Neposudzuj lekára, ak si ešte nezastavoval masívne krvácanie!
Neposudzuj výkon hokejistu, ak nevieš stáť na korčuliach!
Neposudzuj kňaza, ak si ešte neprežil mesiac na fare a nemáš srdce vyplakané v opustenosti pre nepochopenie od veriacich!
Neposudzuj futbalistu, ak si ešte nemal svalovku z behu!
Neposudzuj vrieskajúcu učiteľku, ak si aspoň rok neučil puberťákov!
Neposudzuj Svätého Otca, ak si ešte nenavštívil Rím!
Neposudzuj výkon akrobatického pilota, ak nevieš čo je to byť napnutý v pásoch  a mať ruky pritlačené k telu pri preťažení!
Neposudzuj horského záchranára, ak si ešte nebežal s batohom hore kopcom!
Neposudzuj vážne chorého pacienta a jeho strach zo smrti, ak si si ešte nepísal závet!
Neposudzuj kuchárku, ak nevieš uvariť praženicu!
Svet je plný mudrlantov. Svet je plný  „generálov” po bitke; „športovcov”, čo práve vstali od televízora; „kuchárov”, čo práve domliaskali; „lekárov”, čo si prečítali návod na použitie kvapiek do nosa a „biskupov “, čo síce riadia jazykom diecézu, len nie svoju farnosť. …
Stačilo by trochu pokory, uznania, že niekto iný môže niečo vedieť ináč a viac a že my nevieme všetko a bolo by na svete lepšie. Tak nám v tom Pán Boh pomáhaj! Predovšetkým teraz, keď budeme kľačať pri jasličkách a inhalovať pokornú a pokojnú atmosféru betlehemskej maštaľky.”Zdroj: https://www.mojakomunita.sk/web/stefan.hrbcek/jozef-krisanda [2019-12-08 07.43]
Mnoho ťažkostí vyplýva aj z postoja, ktorý nám vnucuje dnešný konzumný svet a jeho nemorálnosť. Aj tu uvádzam niekoľko myšlienok kňaza Jozefa:
“Nechválim smilstvoHovorí sa, že vraj žijeme v dobe sexuálnej revolúcie… A nie náhodou v dobe citovej deprivácie?Preto nechválim smilstvo, lebo vďaka nemu vyhasínajú veselé ohníky v očiach dievčat.Nechválim smilstvo, lebo mladí vďaka nemu robia hazardné skoky do krátkotrvajúcich manželstiev, namiesto toho, aby do nich vstupovali.Nechválim smilstvo, lebo je to základná škola manželskej nevery…Nechválim smilstvo, lebo je to tobogan k strate viery v zmysle blahoslavenstva, keď Ježiš prisľúbil čistým videnie Boha (Mt 5,8).Nechválim smilstvo, lebo ničí vieru v čistú lásku. Ľudia už neveria na pravé priateľstvá tak, ako prasatá neveria na dodržiavanie hygieny.Nechválim smilstvo, lebo kradne deťom z rodín ockov a v poslednom čase, žiaľ, aj emancipované mamky a takto ich necháva bez ochrany…
Beda nám, lebo sme zamenili romantiku za erotiku, priateľstvo za smilstvo, sexualitu za perverzitu a lásku za volanie divočiny. Panny sú pre nás neúctyhodné čudáčky a prostitútky priam sociálne pracovníčky. Výchovu k rodičovstvu a k dospelosti sme nahradili morálnou prezervatívnou devastáciou násťročných a nazvali sme to sexuálna výchova. Ak sexuálnu žiadostivosť chceme liečiť pornom, tak potom môžeme popáleniny liečiť plameňom, alkoholizmus môžeme liečiť ešte väčším pitím, omrzliny môžeme liečiť v mraziacich boxoch a špiny sa zbavíme tak, že sa vykúpeme v septiku.
A hoci to naše konanie nemá logiku, ty nás za to Pane Bože požehnávaj, ale už aj!”Zdroj: https://www.mojakomunita.sk/web/stefan.hrbcek/jozef-krisanda [2019-12-08 07.43]
Bratia a sestry, nezabudnime na Pannu Máriu Nepoškvrnené počatie, na jej posolstvo v Lurdoch, ale aj v našom živote.  
Amen.