GALÉRIAPastorácia

Duchovná obnova s Komunitou Blahoslavenstiev

Duchovná obnova s Komunitou blahoslavenstiev v Okoličnom s názvom: „Blahoslavená, ktorá si uverila…..Lk 1,45“.

14,30     Spoločné chvály;

15,00     Prednáška s prestávkou

17,30     Animovaná adorácia a spoločná modlitba

Počas prestávky bude možné si zakúpiť knihy a CD s náboženskou tematikou,  zdobené sviečky a iné náboženské predmety.