Kurz lektorov – foto

„Všemohúci Bože, očisť mi srdce i pery, aby som dôstojne hlásal tvoje sväté evanjelium.“

Srdečne Ťa pozývame na kurz lektorov, ktorý začína dňa 24. februára 2018 vo farskom centre o 17.00 h. Kurz bude mať formu 7 stretnutí, každú sobotu v rovnakom čase. Predpokladaná dĺžka jedného stretnutia je cca 1 hodina. Prihlásiť sa môžete u p. Evy Repaskej alebo prostredníctvom emailu fuharichovce@gmail.com.

Na stretnutiach budeme spoločne prechádzať pravidlá, ktoré ti pomôžu naučiť sa dobre čítať, aby tvoja lektorská služba v kostole mohla byť účinnejšia. Ak chceš, aby tvoje slová zasiahli aj srdce poslucháčov, a nielen ich uši, musíš poznať isté zákony a riadiť sa nimi. 

Na prvom stretnutí nás čakajú prvé dve pravidlá

  1. Predmodlievať sa a čítať Božie slovo pri spoločnej bohoslužbe je najvyšší stupeň miništrantskej služby. Preto k nej pristupuj veľmi zodpovedne a s pokorou. Raduj sa, že môžeš slúžiť ako lektor.
  2. Človek nemôže predčitovať iným to, čomu sám nerozumie. Preto sa na čítanie musíš dobre pripraviť.

Rozpráva sa o jednom rabínovi, že raz zostal stáť na prahu modlitebne a nechcel vstúpiť dnu. S pocitom odporu vysvetľoval: „Nemôžem vojsť dnu. Tento dom je až po kraj naplnený učením a modlitbou.“ Keď sa jeho sprievodcovia divili týmto slovám (zdalo sa im totiž, že lepšie nemohol pochváliť dom modlitby), vysvetlil im to: „Slová, ktoré tu ľudia denne vyslovujú bez pravej zbožnosti, lásky a milosrdenstva, nemajú nijaké krídla. Ostávajú medzi nimi a stenami, ukladajú sa na zem vrstva za vrstvou ako tlejúce lístie. A ich hniloba napokon upchala dom, takže v ňom už niet miesta pre mňa.“

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE