Adopcia srdcaGALÉRIA

Novinky z Albánska

V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou sme v Albánsku zapojení do Adopcie na diaľku…  tu sú novinky z uplynulých dní…. 

Viac o vianociach a ich slávení sa dozviete na tomto odkaze: VIANOCE 2017 

Drahí naši priatelia a veľkí dobrodinci!

Vďaka Vašej úžasnej spolupráci sme ukončili ďalší rok, ktorý bol naozaj bohatý a veľmi pestrý.

V našom Centre Laura sa deti tešia novým ihriskám. Športové krúžky sa veľmi dobre rozbehli a prinášajú aj svoje ovocie. Opäť sme sa zúčastnili celoštátnej futbalovej súťaže a naši chlapci sa umiestnili na 3. mieste. Dievčatá boli trochu smutné, pretože nepostúpili do finále v kategórii 13-14 rokov vo volejbale. Aj cez šport sa ich snažíme vychovávať k disciplíne, kontrolovať radosť ked vyhrávajú a udržať na uzde nervy keď prehrajú. 

Oratórium navštevuje pravidelne okolo 150 detí, ktoré tu nachádzajú mimoškolskú činnosť a podľa záujmov sa zapájajú do rôznych aktivít. Dievčatá najradšej tancujú a spievajú. A my sa tešíme, pretože pekným spevom a tancom vždy prinesú radosť na každú oslavu. Prvý stupeň základnej školy má najväčší záujem o kreslenie, modelovanie, vyšívanie…. Ale nesmú chýbať ani stolové hry – dáma a človeče nezlob se ….

Skupinka mladých so záujmom pripravuje divadelné scénky a tak pomáha deckám počas roka prežívať niektoré pre nás dôležité sviatky.

Hneď v januári sme oslávili blahoslavenú Lauru – a tak malé divadielko poukázalo na jej život, bohatý na lásku  a na obetu. Laura je krásnym vzorom pre našu mládež.

Sviatok don Bosca je vždy veľmi silným zážitkom a chlapci pripravili mnohé scénky plné radosti, ale aj bohaté na predsavzatia.

Prípravu na Veľkú noc prežívame vždy spoločne. Každý piatok sme mali stretnutia s rodičmi, ktorí vďačne prichádzali, aby sa zamýšľali nad tajomstvom spásy. V pôstnom období sa naša mládež zúčastnila duchovných cvičení, ktoré organizujeme každoročne spoločne s našimi saleziánmi.

Počas školského roku našu škôlku navštevovalo 30 detí. Rodičia boli veľmi vďační za školské pomôcky a tiež aj za pekné pestré prostredie, ktoré škôlka ponúka. Každý rok tu pribudnú potrebné didaktické pomôcky, ktoré pomáhajú deťom pri ich rozvoji. Rodičia mali vždy záujem, aby deti mali jednotné oblečenie, nakoľko je viditeľný veľký rozdiel “v šatníku”. Sú deti, ktoré chodili v tých istých šatách, pretože nič iné nemajú. A tak máme školskú uniformu a všetci sa tešia.

Prázdniny sú vždy tie najviac očakávané a najkrajšie mesiace. Všetci sa tešíme vždy na letný tábor, ktorý prinesie do celej osady radosť. Do tábora prichádzajú deti od  4  do 14 rokov. Decká sú rozdelené do skupín a každá skupinka má tričko inej farby. To je pestrosť a krása, keď sa rozbehnú po osade!

Decká, ktoré dovŕšili 15 rokov, pomáhaju animátorom pri rôznych činnostiach. Tábor predchádza týždenná príprava a samotný tábor trvá 3 týždne. Každý deň má svoj zábavný a formačný program a na záver vyhodnotenie a požehnanie. Aj tento rok bol pre nás veľkým darom páter Alessandro, kňaz a rehoľník, ktorý prinášal do tabora “posolstvo Lásky”.

 

 

Po ukončení tábora nemohol chýbať spoločný výlet, aby sa spoločne poďakovalo za krásne prežité dni v službe pre deti. A tak animátori vybrali Tiranu a jej okolie. Naše výlety v Albánsku sú ešte stále len jednodenné, nakoľko rodičia nedovolia, aby dievčatá spali mimo domu.

Vianočné sviatky priniesli všetkým veľkú radosť. Deti sa tešili hlavne na darčeky, ale aj na živý Betlehem, ktorý sa stal našou tradíciou.

Priestor v okolí nášho centra nám dovoľuje postaviť stánky, zapáliť oheň a domáci pastieri si privedú ovce, kozy…. A tak radosť je naozaj ako v Betleheme. Samozrejme nechýba krásna vianočná hudba.

Vianočné prázdniny sú vždy bohaté na strenutia. Navštevujeme rodiny a tiež rodiny prichádzajú k nám. Decká  sa vždy nevedia dočkať BINGA (rôzne súťaže – a hlavne – vždy môžu všeličo vyhrať).

Posledný deň v roku sme strávili spoločne s deťmi a s ich rodinami vo farskom kostole v Shenkolle, aby sme sa poďakovali za dary a milosti, ktorými nás sprevádzal Pán. A ďakovali sme aj za Vás, za všetkých našich dobrodincov i za pracovníkov Adopcie na diaľku.

Nech Vám Pán všetko mnohonásobne odmení. Nech nás neustále spája Jeho láska!

Myslíme na Vás s vďačným srdcom.

 

Sestra Magda s komunitou FMA a deti a rodiny z Tale