Pastorácia

Nový vikár pre školstvo a katechézu

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zriadil nový úrad Biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo a s účinnosťou od 1. októbra 2017 vymenoval biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo – ThDr. Viktora Pardeľa, PhD.

Novému biskupskému vikárovi zveril nasledovné kompetencie – komplexná starostlivosť o školy, ktorých zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie; školské vyučovanie náboženstva a katechetická záujmová činnosť pre všetky druhy a typy škôl; pastoračná katechéza v školách (najmä v tých, ktorých zriaďovateľom je diecéza alebo iná cirkevná inštitúcia), farnosti a v rodine; špeciálna katechéza diferencovaná podľa veku, životných situácií, mentality a prostredia a starostlivosť o učiteľov v školách; o katechétov – kánonická misia, permanentná katechetická formácia, ďalšie vzdelávanie a metodické poradenstvo katechetických pracovníkov na všetkých úrovniach a katechetických prostrediach účinkovania.

ŽIVOTOPIS:

Viktor Pardeľ sa narodil 23. 3. 1979 v Trstenej. Je rodákom z Liesku. Za kňaza bol vysvätený 14. júna 2003 v Spišskej Kapitule.

Ďalšie životopisné údaje:
1. 7. 2003 – 14. 10. 2005 kaplán, Dolný Kubín
15. 10. 2005 – 30. 6. 2006 kaplán, Nová Ľubovňa
1. 7. 2006 – 8. 10. 2006 kaplán, Spišská Kapitula
1. 1. 2008 – 30. 6. 2008 kaplán, Spišská Kapitula
1. 7. 2008 – 30. 6. 2009 kaplán, Klčov
19. 3. 2009 ThLic. z katolíckej teológie na Teologickej fakulte KU
v Košiciach
14. 5. 2009 Mgr. z pedagogiky na Akadémii Ignatianum v Krakove
1. 7. 2009 – 31. 8. 2011 kaplán, Spišská Nová Ves
1. 9. 2011 – riaditeľ DKÚ v Spišskej Novej Vsi
28. 9. 2011 – člen Rady KBS pre katechézu
24. 2. 2012 ThDr. a PhD. z katolíckej teológie na Teologickej fakulte KU
v Košiciach
1. 3. 2012 – člen kňazskej rady
13. 3. 2014 – 12. 3. 2019 člen diecéznej liturgickej komisie
8. 10. 2015 – člen Komisie pre posvätné rády a ministériá
1.10.2017 – biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo

Kontakt: Diecézny katechetický úrad Spišská Nová Ves, Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves (telefón: 0534462571, 0905 45 75 16, e-mail: vpardel@gmail. com).

ZDROJ: TK KBS