BirmovanciGALÉRIA

Kandidatúra birmovancov

Po krátkej homílii je obrad Kandidatúry. Najskôr kňaz vysvetlí, čo sa bude diať, potom vyzve kandidátov a predstaví ich:

Kňaz: Nech pristúpia tí, ktorí začínajú prípravu na sviatosť birmovania. (Kňaz po mene číta mená kandidátov, tí sa postavia a povedia)

Kandidáti: Tu som.

Kňaz: Boh, ktorý stvoril svet a nás ľudí, a v ktorom sa hýbe všetko, čo je živé, osvecuje našu myseľ, aby sme ho poznali a uctievali. Poslal nám aj svojho svedka Ježiša Krista, aby nám zvestoval všetko, čo videl: veci nebeské i pozemské.

Vám, teda, čo sa tešíte z Kristovho príchodu, nadišiel čas počúvať ho, aby ste spolu s nami hlbšie začali spoznávať Boha a milovať blížneho, a tak mali nebeský život.

Ste ochotní s Božou pomocou viesť takýto život?

Kandidáti: Som ochotný.

Kňaz: Večný život je v tom, aby ste poznali pravého Boha a toho, ktorého on poslal, Ježiša Krista. Jeho vzkrieseného zmŕtvych totiž Boh ustanovil za knieža života a za Pána všetkých vecí, viditeľných i neviditeľných.

Ak sa teda chcete stať jeho učeníkmi začať prípravu na sviatosť kresťanskej dospelosti, je potrebné, aby ste zmýšľali tak ako Kristus Ježiš; treba, aby ste sa usilovali svoj život zladiť s príkazmi evanjelia a milovať Pána Boha a svojho blížneho, ako nám prikázal a ukázal Ježiš Kristus.

Každý z vás s tým súhlasí?

Kandidáti: Súhlasím.

Kňaz vyzve kandidátov, aby sa s ním modlili k Bohu, hovoriac:

Najláskavejší Otče, zhliadni na týchto birmovancov, ktorí začínajú prípravu na sviatosť kresťanskej dospelosti.

Kandidáti: Počuli sme Ježišove slová a milujeme ich.

Kňaz: Usilujú sa žiť ako Boží vyvolenci, ale zisťujú, že je to namáhavé.

Kandidáti: áno, Otče, chceli by sme robiť vždy to, čo sa tebe páči, no cítime v sebe opačné hnutia.

Kňaz: Najláskavejší Otče, osloboď týchto mladých od ducha lenivosti a zla a daj, nech vždy kráčajú v tvojom svetle.

Kandidáti: Chceme kráčať s Ježišom, ktorý za nás položil svoj život; Otče pomáhaj nám.

Kňaz: Ak by niekedy na ceste padli, a urobili, čo sa tebe nepáči, daj im bezpečný dar svojej milosti, aby mohli vstať; tak budú znova kráčať k tebe s Ježišom Kristom, naším Pánom.

Kandidáti: Daj nám, Otče, svoju milosť.

1. skupina
1 Rerko Jozef
2 Hrušovský Jakub
3 Hrušovská Stanislava
4 Kollárik Jakub
5 Koššár František
6 Kráľová Nikola
7 Bušovský Adam
8 Fabiny Filip
9 Chlebová Andrea
10 Jendrál Erik
 
animátori
1 Štiavnická Andrea
2 Rerková Mária ml.
3 Pramuka Marek
 
2. skupina
1 Štiavnická Dominika
2 Šajnová Lucia
3 Vadelová Soňa
4 Federová Katarína
5 Kočan Kristián
6 Koššár Slavomír
7 Mlynár František
8 Rerko Milan
9 Valentík Samuel
10 Staroňová Martina
     
animátori
1 Chovancová Monika
2 Hrušovský Pavol
3 Dzurilla Matej
     
3. skupina
1 Stolárik Samuel
2 Filinská Vanesa
3 Giľaková Nikola
4 Mlynárová Miriam
5 Babiková Viktória
6 Duriančik Albert
7 Jarembák Nicolas
8 Svatuška Pavol
 
animátori
1 Grečková Lenka
2 Urban Adam
3 Kochan Samuel
 
4. skupina
1 Zábojníková Elena
2 Čambal Martin
3 Svatušková Zuzana
4 Bušovská Bianka
5 Urbanová Veronika
6 Rerková Alexandra
7 Fedor Adam
8 Hrušovská Sára
9 Kolláriková Martina
10 Fabian Matúš
 
animátori
1 Repaský Michal
2 Repaský Samuel
3 Gregoríková Kristína