Vizitácia v obraze

Program vizitácie a časový harmonogram – 23.02.2017:

Čas Miesto Program
12.55 – 13.40 h. ZŠ s MŠ –       Stretnutie so žiakmi a pedagógmi
13.45 – 14.00 h. Súkromný dom –       návšteva chorého
14.05 – 15.00 h. Obecný úrad –       Stretnutie so zástupcami miestnej samosprávy a starostom
15.45 – 15.55 h. Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie –       Návšteva kaplnky
16.00 – 16.30 h. Levočské Lúky –       Stretnutie s veriacimi v kaplnke Povýšenia sv. kríža
16.40 – 17.25 h. Kostol –       stretnutie a krátky rozhovor s predstaviteľmi spolkov, združení, skupín, hnutí a spoločenstiev žijúcich vo farnosti (Ružencové bratstvo, Bratstvo Božského srdca Ježišovho, miništranti, skauti, mládež…)
18.00 – 18.50 h. Kostol –       sv. omša
18.50 – 19.30 h. Kostol –       diskusia (priestor na otázky o živote vo farnosti; bez prítomnosti kňaza)
19.30 – 20.00 h. Farský úrad –       Stretnutie s členmi HRF a PRF

Upratovanie farského centra pred vizitáciou

ZŠ s MŠ Harichovce

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie a návšteva chorého

Filiálka Levočské Lúky

Obecný úrad

 

Stretnutia s veriacimi

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE