GALÉRIAPastoračná rada

Nová Pastoračná rada farnosti

 

Mladí našej farnosti pripravili pre nových členov Pastoračnej rady zvedavé otázky. Tu sú reakcie: 

p. Eva Repaská:

 1. Napĺňa Vás práca s deťmi dostatočne?

OOOch , že či. Nadovšetko áno. Deti sú čisté duše, úprimné, tvárne, veselé, ľúbiace, potrebujú nás veľkých, a ja potrebujem ich. S deťmi som sama sebou. To že „modelujem“ detské duše a hlávky, je ZODPOVEDNOSŤ, ale aj veľký dar.

 1. Čo Vám dala práca v pastoračnej rade v minulosti?

Dala mi mnoho.

S Veronikou komunikujeme s lektormi, ktorí čítajú počas sv. omší prosby a čítania liturgie. Bližšie som tak spoznala mnoho úžasných ľudí. Poznali sme sa, áno, ale „nebol čas a príležitosť“ spoznať ich bližšie. Po 5 rokoch spolupráce tvoríme takú malú rodinu. Sú mi blízki.

Rada spomínam na Mini baby centrum. Fara nachvíľku rozkvitla. Spievala. Prospelo nám mamičkám vymeniť si názory, recepty, „posťažovať sa “ jedna druhej, stráviť spolu čas. Veľmi si prajem, aby mamičky z našej farnosti túto možnosť stretávať sa, naďalej využívali.

Ďakujem Bohu za príležitosť môcť byť súčasťou prípravy našich birmovancov na kurzoch Alfa. Ktorý rodič má príležitosť pochopiť svoje dieťa v čase dospievania, byť svedkom jeho duchovného dospievania, tvorby dôležitého svetonázoru?

…a mohla by som pokračovať…

 1. Aká bola spolupráca s p. farárom?

Priznávam, ťažko si zvykám na „nových“ ľudí, mám dosť veľký rešpekt pred autoritami. Aj náš pán farár je pre mňa takou prirodzenou duchovnou autoritou.

Svojou pracovitosťou, ústretovým prístupom k ľuďom každého veku, novátorstvom, názormi,  ma ale veľmi rýchlo presvedčil, že mu môžem dôverovať. Neviem či som bola dosť nápomocná… Často krát nás, ani neviem ako „vyburcoval“ k činnostiam, o ktorých sa nám ani nesnívalo, že ich zvládneme.

Po rokoch môžem s vďačnosťou tvrdiť, že je nám dobrým rodinným priateľom.  Modlím sa zaňho.

p. Slávka Bendíková

 1. Ako si predstavujete spoluprácu s členmi pastoračnej rady?

Verím, že spolupráca, či s členmi pastoračnej rady, s deťmi, mládežou, ochotnými ľuďmi z farnosti bude zodpovedná, plodná, plná nápadov a rôznych aktivít.

 1. Nemáte záujem robiť aktivity aj s dôchodcami z farnosti?

Keďže som členkou Fsk Harihovčan a tvoria ju prevažne dôchodcovia, viem, že spolupráca s nimi ma obohacuje o vzácne skúsenosti. Dokážu poradiť, povzbudiť, a naopak…my mladí im ako poďakovanie dodávame energiu, radosť zo života, úsmev. Nebránim sa preto aktivitám s dôchodcami a verím, že budú mať chuť prísť medzi mladých.

 1. Cítite zodpovednosť za to, že ste sa stali členkou pastoračnej rady?

Áno. Je to zodpovedná úloha. Dokázať zosúladiť rodinu, prácu, vlastné problémy a záujmy, aktivity vo farnosti, v obci…je to ťažké. Najpodstatnejšie je však nájsť si čas pre Boha, modlitbu, rozhovor s Ním.

Všetko čo robíme, čím sme, starosti, radosti vložiť do Jeho rúk.

p. Jozef Pramuka:

 1. Ako ste spokojný s prácou pastoračnej rady v minulých rokoch?

Koľko ľudí, toľko pohľadov, názorov. Pastoračná rada to nie je len sedem ľudí. Pastoračná rada sú všetci, ktorí prichádzajú za jej členmi s podnetmi, sú ochotní pomôcť pri realizácii podujatí, prípadne poskytnú spätnú väzbu konštruktívnou kritikou. Aktivít za uplynulé obdobie bolo nespočetne mnoho. Bol by to dlhý zoznam. Vždy ma tešilo, že sa hľadal spôsob „ako to urobiť“. Bola to dobra partia a som rád, že som mohol byť jej súčasťou. Každá aktivita si vyžaduje zvyčajne i nejaké finančné a organizačné zabezpečenie.  Aktivity sa museli zmestiť do toho, na čo sme mali. Touto cestou chcem poďakovať všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili podujatia. Nedá mi nespomenúť jednu zaujímavú príhodu. Po zrealizovaní jednej aktivity bol som oslovený jedným tradičným sponzorom, prečo sme ho tentokrát vynechali a nepožiadali o pomoc. Utvrdilo ma to v tom, že niečo robíme dobre a ľudia chcú byť pri tom nápomocní.  Ďakujeme.

Je mi ťažko hodnotiť čo bolo dobré, a čo mohlo byť lepšie. Hodnotenie je na tých, ktorí majú pohľad z vonku. Rád si vždy vypočujem Vašu spätnú väzbu. Tá nám pomôže snažiť sa byť lepšími.

 1. Čo by ste chceli zmeniť?

Farnosť je široké spektrum vekových kategórii. Od malých detí, ktoré prichádzajú prvýkrát do kostola, po seniorov, ktorí odchádzajú z kostola posledný raz.  O zmene by som nehovoril. Skôr by som hovoril o vyváženosti aktivít.  Aby si každá veková kategória prišla „ na svoje“.

 1. Máte nejaké vízie do budúcnosti?

Karel Čapek povedal: „Humor je soľou zeme. Kto je ním dobre presolený, vydrží dlho čerstvý“.  Deti a mládež sú tou soľou, ktorá nás môže vo všeobecnosti osviežiť.  Na to aby sa tak mohlo stať, nestačí len deti a mládež vnímať. Je potrebné vytvárať podmienky pre všestranný mimoškolský rozvoj všetkých deti a mládeže v našej obci, do ktorého svojimi aktivitami by prispelo i farské centrum.  Osvedčilo sa to napr. pri organizácii dvojdňových pobytov deti počas farských dní, kde sa zúčastnili i deti, ktoré do kostola nechodia.
Dlhodobým zámerom, ktorý sa nedarí zrealizovať, je zaviesť kameru do kostola. Tá sprístupní sv. omše a ostatné aktivity konané v kostole, prípadne jeho okolí naším chorým, ležiacim farníkom alebo tým, ktorí z objektívneho dôvodu sa nemohli osobne zúčastniť.
Verím, že tak ako pri predkladaní žiadosti na obecné zastupiteľstvo k rekonštrukcii zvonice, ktorá sa zapísala do histórie obce, tak i pri predložení návrhu na finančnú podporu na kameru v kostole bude opäť celý poslanecký zbor za.

sl. Veronika Pramuková:

 1. Si novou členkou pastoračnej rady, čím by si chcela obohatiť činnosť vo farnosti?

Určite sa budem snažiť zapojiť do života farnosti čím viac detí a mládeže, ktoré často nevedia, ako plnohodnotne využiť svoj voľný čas. Chcela by som im ukázať, že byť mladým a zároveň veriacim nie je nezlučiteľné, práve naopak, prinesie to mnoho krásnych a správne využitých chvíľ v kruhu správnych ľudí.

 1. Aké pocity si mala po zvolení do pastoračnej rady?

Keď mi to bolo oznámené, že som bola zvolená, odmietla som preto, lebo je to určitý záväzok, ktorý netrvá krátko. Rada pomáham, ak je potrebné, no skôr nezáväzne. No presvedčila ma jedna slečna, ktorá mi vravela, že to nemôžem odmietnuť, lebo aj mladí potrebujú mať svojho zástupcu.

 1. Napĺňa ťa práca s deťmi a mládežou?

Áno, určite. V súčasnosti pracujem ako vychovávateľka v Krízovom stredisku. Preto si viac uvedomujem, aká dôležitá je v súčasnosti práca a hlavne komunikácia s deťmi a mládežou, ktoré potrebujú vedieť, že je tu niekto, kto si ich vypočuje, keď im bude ťažko. Od detí sa môžeme aj niečo naučiť. Naučiť sa tešiť z maličkostí a z práve prežitej chvíle.

p. Jarmila Špaková:

1. Akými aktivitami by ste chceli obohatiť našu farnosť ?

Rada by som sa pohrala s myšlienkou aktivít spojených s farským spevokolom,ale taktiež aj s usporiadaním viacerých výletov a púti / Staré Hory,Gaboltovo,Mar.Hora /.Dúfam,že moja prítomnosť bude prínosom pre farnosť a spolu dokážeme priniesť teplo do našich  sŕdc.

2. S akou vekovou kategóriou by sa Vám vo farnosti spolupracovalo  najlepšie ?

Teším sa na spoluprácu s akoukoľvek vekovou kategóriou v naše farnosti,či už je to práca s deťmi alebo dospelými.

3. Máte aj nejaké konkrétne ciele ?

Momentálne nedisponujem konkretnými cieľmi,no pôsobením v pastoračnej rade sa moje ciele do budúcnosti viac sformujú.

Myslím si,že cieľom všetkých nás by mala byť vzájomná spolupráca a trpezlivosť pri naplňovaní cieľov.Verím,že spoločnými silami a s Božou pomocou dokážeme niečo,čo nás posilní nielen na tele,ale aj na duši.

Veď ovocím ducha je láska,radosť,pokoj,zhovievavosť,priateľskosť,dobrota,vernosť,miernosť,trpezlivosť a jednoduchosť.

p. Stanislav Chibeľ:

 1. Čo pre Vás znamená zvolenie do pastoračnej rady?

Je pre mňa naozaj veľkým prekvapením, moje menovanie do pastoračnej rady. Beriem to ako veľkú výzvu, nadobudnutie nových skúseností, ale s tým aj spojenú veľkú zodpovednosť. Ale verím, že s Božou pomocou, členmi pastoračnej rady, ale aj veriacimi farnosti prinesie táto spolupráca hojnú úrodu.

 1. Akou spoluprácou by ste chceli obohatiť činnosť v našej farnosti?

Naďalej pomáhať ako mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania, a snažiť sa zapojiť do života farnosti aj chorých a trpiacich, ako napr. aby mohli prijímať sväté prijímania aj mimo prvých piatkov.

 1. Nemáte chuť robiť aktivity pre miništrantov?

Určite, ak sa naskytnú takéto príležitosti, som ochotný pomáhať pri takýchto aktivitách.