Kandidáti prvého svätého prijímania 2018

Drahí rodičia provoprijímajúcich detí!

Blíži sa deň prvého svätého prijímania detí. Je pred nami niekoľko mesiacov bezpros­trednej prípravy. Úlohou rodičov je ich na tento veľký deň pripraviť. Rodičia sú hlavní a nenahraditeľní v príprave. Kňaz a katechétka sme len Va­šimi pomocníkmi a spolupracovníkmi v tejto Vašej vážnej rodičovskej úlohe.

Chcem Vám poradiť ako prežívať vo Vašej rodine obdobie bezprostrednej prípravy detí na prvé sv. prijímanie: 1/ kandidatúra; 2/ skladanie krstného sľubu; 3/ prvú sv. spoveď; 4/ prvé sv. prijímanie. Jedná sa teda o štyri veľké udalosti v jeho živote.

 • Na prvom mieste je to modlitba za dieťa i s dieťaťom. Bolo by dobré, aby ste as­poň raz v týždni mali spoločnú rodinnú modlitbu spolu s prvoprijímajúcim a za neho. Touto modlitbou mu budete najviac pomáhať na ceste k Pánovmu oltáru.
 • Treba dieťa poučovať o tajomstve darov, ktoré má prijať. Raz mu možno hovoriť o dare krstu (pospomínať na jeho krst, ukázať fotografie, ak máte a podobne.) Oži­venie vedomia krstu je vhodnou prípravou na skladanie krstných sľubov dieťaťa. Inokedy sa s ním porozprávate o sviatosti pokánia – o sv. spovedi. Tam je najhlav­nejšie vysvetliť, čo je hriech, aby nadobudlo vedomie viny a potom aj ľútosť nad hriechmi. Striedavo sa porozprávame s dieťaťom aj o sviatosti Oltárnej a o sv. pri­jímaní a pomôžeme mu vzbudzovať túžbu po Pánu Ježišovi v Eucharistii. Tieto rozhovory nech sú krátke, ale časté! Doma treba vytvoriť atmosféru očakávania a túžby po týchto nebeských daroch. Do prípravy možno zapojiť aj starších súro­dencov. Veľmi účinné v príprave je láskavé slovo povzbudenia od otca a matky!!! Venujme prvoprijímajúcemu dieťaťu v rodine zvýšenú pozornosť! Rozprávajte sa s dieťaťom o Božích veciach tak často, ako len budete môcť!
 • Najdôležitejšie zo všetkého v príprave je Váš osobný príklad nábožnosti. Chodie­vajte častejšie do kostola na sv. omšu spolu s dieťaťom, aby vycítilo, že aj Vy mi­lujete Ježiša a beriete ho vážne.
 • Dbajte aj o to, aby sa dieťa zúčastňovalo všetkých podujatí, ktoré slúžia ako príprava na tieto jeho životné udalosti. Jedná sa najmä o pravidelnú účasť na nedeľných sv. omšiach a na sv. omšiach s deťmi, prípadne aj v iné dni v týždni.

V príprave detí na prvé sv. prijímanie budú nám pomáhať aj dievčatá, ktoré sa posta­rajú o nácvik, o spev a podobné veci. Budú mávať s deťmi stretnutia v skupinkách a pomáhať im, aby si osvojili návyky a nacvičili celý program sláv­nosti. Tieto stretnutia budú bývať v kostole a v centre na fare.

Č. Priezvisko Meno Otázky Modlitby A;
prikázania B;
zákl.vedomosti C
Sviatosť zmierenia (priebeh) Prihláška
1. Bekešová Ema 70/70  A; B; C
 •  
 •  
2. Bliscová Alexandra 70/70 A; B; C
 •  
 •  
3. Dzurňáková Monika 70/70  A; B; C
 •  
 •   
4. Hudáčková Ema 70/70  A; B; C
 •  
 •  
5. Hudáčková Vanesa 70/70  A; B; C
 •  
 •  
6. Kapralčíková Viktória 70/70  A; B; C
 •  
 •  
7. Kolláriková Anna 70/70  A; B; C
 •  
 •  
8. Lesnický Ivan 70/70  A; B; C
 •  
 •  
9. Neupauerová Marcela 70/70 A; B; C
 •  
 •  
10. Repáč Patrik 70/70 A; B; C
 •  
 •  
11. Semanová Aneta 70/70  A; B; C
 •  
 •  
12. Suchá Olívia 70/70 A; B; C
 •  
 •  
13. Vadelová Viktória 70/70 A; B; C
 •  
 •  
14. Košalková  Michaela 70/70  A; B; C
 •  
 •  
15. Bango Pavol 70/70  A; B; C
 •  
 •  
16. Čonka Martin 70/70  A; B; C
 •  
 •  
17. Kalejová Jesica 70/70  A; B; C
 •  
 •  
18. Polák Ján 70/70  A; B; C
 •  
 •  
             
             

Aktualizované dňa 19. mája 2018

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE