KostolRekonštrukcia

Nové zvony

Naša farnosť vlastní celkovo tri zvony. Veľký zvon – sv. Mikuláš – má priemer 1270 mm a hmotnosť 1250 kg, je z 15. storočia a je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Okrem neho sa vo veži nachádzajú dva menšie zvony s priemerom 665 mm, váhou 180 kg a najmenší o priemere 390 mm a hmotnosťou 35 kg (tento je v havarijnom stave a chceli by sme ho umiestniť do malej vežičky nad sanktuáriom, kde bol pred tým, a ručne na ňom zvoniť na Premenenie počas sv. omší v nedele a sviatky). Momentálne chýba stredný zvon, ktorý by sa používal každý deň ráno, napoludnie a večer, lebo menšie zvony nie je dobre počuť, nemajú takú silu a veľký zvon – z vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu – treba šetriť.

Snaha doplniť chýbajúci zvon nie je nič nové; vdp. Milan Hvizdoš v spolupráci s Urbariátom zrekonštruoval konštrukciu uchytenia zvonov a zvony elektrifikoval. Na nový zvon však vtedy neboli finančné prostriedky. Preto sme v súčinnosti s HRF dali vypracovať cenovú ponuku na nový zvon trom zvonolejárskym firmám: Ivákovcom zo Sliačov, Dytrychovcom z Čiech a Fielczyńskym z Przemyśla v Poľsku. Ponuky sme s členmi HRF zvážili a jednohlasne – na zasadaní HRF, dňa 13. marca 2016 – schválili ponuku z Poľska. Kým firmy zo Slovenska a Čiech navrhli výrobu jedného zvona, Poliaci navrhli výrobu hneď dvoch zvonov, kvôli problému s harmonizáciou: dva zvony, ktoré momentálne používame, sú intonačne vzdialené od seba prakticky o celú oktávu a intonačnú „dieru“ lepšie vyplnia dva nové zvony. Okrem toho, že môžeme šetriť vzácny najväčší zvon sa tak ponúka väčšia variabilita pri zvonení. Túto ponuku sme konzultovali aj s jedným známym kampanológom z Holandska, ktorý sa tiež priklonil k tejto ponuke.

Dňa 29. januára 2016 Obec Harichovce na zasadaní Obecného zastupiteľstva jednohlasne odsúhlasila finančnú dotáciu na nový zvon (500 kg) vo výške 11 520 €; na druhý zvon (290 kg) nám zasa prispeje Urbariát Harichovce, zvyšné chýbajúce prostriedky na druhý zvon a elektrifikáciu uhradí Farnosť Harichovce.

Momentálne vyberáme patrónov pre nové zvony.