GALÉRIAPastorácia

25. výročie od smrti vdp. Jána BUTKAYA

Dňa 6. februára 2022 uplynulo 25 rokov od smrti duchovného otca a správcu našej farnosti vdp. Jána Butkaya. Výročie sme si pripomenuli slávnostnou omšou dňa 5. februára 2022, ktorej predsedal Mons. František Dlugoš. Na slávnosti sa zúčastnili aj ďalší vzácni hostia: vsdp. Juraj Spuchľák, farár – dekan v Trstenej, vsdp. Slavomír Gallik, farár – dekan v Spišskej Novej Vsi, P. Marcel Mecko, SJ.

Prinášame Vám homíliu, ktorú predniesol emeritný dekan Mons. František Dlugoš.

Záverečné poďakovanie – spomienku predniesla za našu farnosť p. Viera Kleinová.