AKTIVITYPastorácia

Spoločná modlitba mladých online

Každú stredu o 19.30 h. v pôstnom období sa mládež našej farnosti modlí na FB online. Kto má záujem sa zapojiť, nech sa obráti na sl. Kristínu Gregoríkovú.