Pastorácia

S Božím slovom čakám na Ježiša – Roráty 2020

Od pondelka 30. novembra 2020 začínajú rorátne sv. omše. Tohtoročný advent chceme čakať na príchod Pána Ježiša počúvaním a zamýšľaním sa nad Božím slovom. Na každý deň ponúkame, krátke zamyslenie nad evanjeliom. Po svätej omši sú pre deti pripravené nálepky s obrázkom evanjeliového príbehu, ktoré si doma nalepia do pripravenej knižky, ktorú dostanú pri prvej svätej omši. Na každý deň majú pripravenú úlohu, pomocou ktorej majú hlbšie vniknúť do prežívania adventného obdobia, ako času nadviazania hlbšieho vzťahu s Ježišom prostredníctvom dennej účasti na svätej omši a formovania svojho kresťanského charakteru. 

Na rorátne sv. omše si doneste lampášiky.