Modlitba za Slovensko

Biskupi Slovenska opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná:


Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, Otče,tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémioua prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha;daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE