FILIÁLKA

Zelenšie Lúky

Členovia združenia ZKSM, Lúčne kvety z filiálky Levočské Lúky, sa tento rok zapojili do Interného grantu ZKSM a vytvorili koncept projektu s názvom „Zelenšie Lúky“. Ich víziou je vybudovanie oddychovej zóny a detského ihriska pre deti a mládež z miestnej lokality. Projekt je rozdelený na niekoľko etáp, v každej z nich sa vytvára iná časť ihriska, pri ktorej sa využívajú materiály priateľské životnému prostrediu.

V týchto dňoch spolu s dobrovoľníkmi z našej farnosti prebieha príprava podkladov na tvorbu lavičiek a lezeckých prekážok z použitých pneumatík áut.  Viď. foto.

Zodpovedná za projekt: Mgr. Mária Rerková

Zelenšie_Lúky_plagát