GALÉRIAKostolRekonštrukcia

OBNOVA KOSTOLA

 • 10.12. a 12.12.2019
 • INŠTALÁCIA PODLAHOVÉHO KÚRENIA
 • POTER
 • 29.11. – 09.12.2019
 • IZOLÁCIA KOSTOLA A SAKRISTIE
 • 04.12.2019
 • PRESUNUTIE OLTÁRA DO APSIDY
 • 14.11. – 16.11.2019
 • ODSTRÁNENIE KERAMITOVEJ DLAŽBY V SAKRISTII
 • POLOŽENIE PREVZDUŠNENEJ PODLAHY
 • JADROVÉ VŔTANIE
 • BETONÁŽ
 • 05.11. – 06.11.2019
 • POLOŽENIE PREVZDUŠNENEJ PODLAHY
 • BETONÁŽ ZVYŠKU PRESBYTÉRIA
 • 04.11.2019
 • PRESUN OLTÁRA
 • 19.10. – 30.10.2019
 • JADROVÉ VŔTANIE
 • VYBRATIE PIESKOVCOVEJ DLAŽBY
 • BETONÁŽ
 • 25.09. – 10.10.2019
 • ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM
 • ODSTRÁNENIE KERAMITOVEJ DLAŽBY
 • SONDY

MILODARY NA OBNOVU KOSTOLA

28.10. – 03.11.2019

 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 300 €;
 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Dotácia obce Harichovce na 15 000 €.

04.11. – 10.11.2019

 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 60 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €.

11.11. – 17.11.2019

 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma živnostníčka obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma živnostníčka obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma živnostníčka obetovala na opravu kostola 500 €;
 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 5 000 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznámy obetoval na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 200 €.

18.11. – 24.11.2019

 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznámy obetoval na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 260 €
 • Espresso na kostol: 162,70 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 150 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Rodina Kellnerová – jadrové vŕtanie kostola;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáme obetoval na opravu kostola 50 a 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 45 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma živnostníčka obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 20 €.

25.11. – 01.12.2019

 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznámy obetoval na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 260 €
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 150 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Rodina Kellnerová – jadrové vŕtanie kostola;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáme obetoval na opravu kostola 50 a 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 45 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma živnostníčka obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 20 €.

02.12 – 08.12.2019

 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznámy obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina a bohuznámy obetovali na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Spoločnosť Špiš Market darovala na revitalizáciu nášho kostola 1 000 €;
 • Z výpredaja kalendárov obetovali na kostol 20 €.

16.12. – 22.12.2019

 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma a bohuznáma rodina obetovali na opravu kostola 50 a 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 60 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma nadácia darovala na revitalizáciu nášho kostola 4 000 €;
 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Spoločnosť MILK-AGRO, s.r.o. darovala na revitalizáciu kostola 1 000 €.

23.12. – 29.12.2019

 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznámy obetoval na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznámy obetoval na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 150 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma živonostníčka obetovala na opravu kostola 100 €;
 • obetovala na opravu kostola
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznámy obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 200 €.

30.12. 2019 – 05.01.2020

 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznámy živonostník obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma a bohuznáma obetovali na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 150 €.

06.01. 2020 – 12.01.2020

 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 500 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 60 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma živonostníčka obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznámy živnostník obetoval na opravu kostola 1 200 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €.

13.01. 2020 – 19.01.2020

 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 200 €;
 • Naši miništranti obetovali na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznámy obetoval na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €.

03.02. 2020 – 09.02.2020

 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €.

10.02. 2020 – 16.02.2020

 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 50 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €.

17.02. 2020 – 23.02.2020

 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Urbariát, pozemkové spoločenstvo Harichovce darovalo na opravu kostola 1 000 €.

24.02. 2020 – 01.03.2020