AKTIVITYGALÉRIAPastorácia

Slávili sme ODPUST!

Všetkým zo srdca ďakujeme za príprava a účasť na odpuste i za vytvorenie krásneho spoločenstva!

Štvrtok (15.08.) o 18.00 h. – otváracia sv. omša pri kaplnke a požehnanie bylín a detí

piatok (16.08.):  08.00 h. – Odpustová kvapka krvi (Obecný úrad)

17.00 h. – pobožnosť krížovej cesty

18.00 h. sv. omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých

Nedeľa (18.08.): 10.30 h. – slávnostná sv. omša

16.00 h. – Memoriál Jozefa Cehuľu; 17.00 h. – koncert Gregos