AKTIVITY

Môžem byť závislý od internetu???

Internet a moderné technológie zasahujú do sveta detí.  Mnohokrát už v útlom veku detí dostanú do rúk tablety alebo smartfóny práve od rodičov, aby sa zabavili. Hoci sa deti prostredníctvom internetu učia zvládať techniku, vzdelávať sa a komunikovať, rodičovská kontrola často zlyháva. Žiadne dieťa bez pomoci rodičov nevie odhadnúť riziká a práve deti sú najzraniteľnejšou skupinou vo virtuálnom svete.

Podľa zistení EU Kids Online 97 % detí v rozmedzí 11 – 18 rokov trávi čas na internete 110 minút denne počas školského roka a 150 minút počas voľných dní. Výskumníci zisťovali, či deti trpia prejavmi nadmerného užívania internetu – zanedbávanie spánku, jedenia, povinností alebo socializácie s kamarátmi. 

O prednášajúcej: PhDr. Daša Toporcerová, PhD. sa po skončení štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave venovala látkovým závislostiam v Comunitá Papa Giovanni XXIII. (Rimini) v Taliansku. Komunitné prostredie a terapeutický prístup postavený na psychoanalýze J. Bowlbyho. výrazne ovplyvnili autorkin profesionálny rast a doterajšiu prácu.

5- ročná komunitná terapeutická práca so závislými, závislými matkami, prostitútkami, mentálne postihnutými a duševne chorými v Rimini podporili následne ďalšie pôsobenie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v Bratislave ako vysokoškolského pedagóga. Je čerstvou absolventkou 4-ročného výcviku psychodynamickej psychoterapie (2013 – 2017). Autorka sa od roku 2015 zaoberá fenoménom závislostí od internetu a nadmernému užívaniu internetu u detí a mládeže. V roku 2015 sa zúčastnila na celosvetovej konferencii Safer Internet Day v Luxemburgu venovanej ochrane detí na internete, kde zastupovala Slovensko. V rokoch 2015 – 2016 sa podieľala na vytvorení mobilnej aplikácie NeZávislosť spolu s Inloope a eSlovensko,  n. o. určenej slovenskej populácii v rámci prevencie nadmerného užívania internetu a závislosti od internetu.

V roku 2016 sa zúčastnila 1.študijnej ceste v Barcelone na Universite Ramon Llull a v roku 2017 na Complutense University v Madride. Študijné cesty boli zamerané predovšetkým na štúdium a zber informácií v knižniciach, kde sa nachádzajú empirické zdroje z výskumných neurovedeckých inštitúcií v rámci celého sveta. Informácie a tieto zdroje nie sú bežne dostupné vo všetkých krajinách. Stretnutia s neurovedeckými odborníkmi umožnili bližšie pochopenie súvislostí fenoménu online závislostí. V roku 2018 spracovala a vydala 1. knihu o nadmernom užívaní internetu s názvom „More Poznania“, určenej deťom od 12 rokov, rodičom a pedagógom. A v roku 2019 spracovala online príručku pre animátorov a vedúcich skupín „Živoffline“v rámci prevencie kyberšikanovania a nadmerného užívania internetu u detí a mládeže.