AKTIVITYGALÉRIAPastorácia

Biely týždeň našich prvoprijímajúcich detí

Po prvom prijatí Eucharistie nasledovalo pre deti, ale aj ich rodičov obdobie mystagógie – biely týždeň. Prvoprijímajúce deti a ich rodičia sa každý deň zúčastňovali na slávení sv. omše. A deti každý deň čakalo nejaké prekvapenie: požehnanie devocionálií; film vo farskom centre; kreatívne dielne; športový deň; prekvapenie – exkurzia….