Spovedanie pred Veľkou nocou v spišskonovoveskom dekanáte 2019´

Dátum Deň Farnosť Čas Kňazi
09.04. utorok Letanovce 15.00-17.15 18
10.04. streda Spišská Nová Ves 10.00-12.00 24
16.00-17.30
11.04. štvrtok Smižany – farský kostol 15.00-17.00 13
Rudňany 14.00-16.00 8
12.04. piatok Chrasť n. Hornádom 14.30-16.30 5
Markušovce 14.30-16.00 13
13.04. sobota Spišská Nová Ves 09.00-12.00 24
14.00-17.00
Ferčekovce 08.30-12.00 6
14.04. nedeľa Smižany – Západ 14.00-16.45 21
15.04. pondelok Harichovce 11.30-12.30 6
15.30-17.00
Odorín 15.00-17.00 16
16.04. utorok Spišská Nová Ves 18.00-20.00 24