Slávenie Veľkej noci v našej farnosti

  1. VEĽKÝ PIATOK: Veľký piatok je dňom pokánia. Zákon zdržiavať sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života; zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života.
  • O 10.00 h. Pobožnosť „Sedem Kristových slov na kríži“ – online zvukový prenos a aj prostredníctvom obecného rozhlasu
  • O 15.00 h. Obrady Veľkého piatka – online zvukový prenos a aj prostredníctvom živého vysielania YouTube

2. BIELA SOBOTA

  • O 08.00 h. Modlitba ranných chvál prostredníctvom zvukového prenosu
  • Od 08.30 h. do 19.15 h. bude prebiehať poklona pri Božom hrobe podľa rozpisu rezervácií. Je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky: respirátor, dezinfekcia pri vstupe do kostola je zabezpečená v predsieni kostola, dodržiavať bezpečnostný odstup v kostole a daný interval, uctenie kríža v Božom hrobe: pokľaknutím alebo úklonom hlavy, nie bozkávaním! 
  • O 19.30 h. Obrady Bielej soboty online zvukový prenos a aj prostredníctvom živého vysielania YouTube

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

  • O 07.00 h. Požehnanie veľkonočných jedál – online zvukový prenos a aj prostredníctvom obecného rozhlasu
  • O 09.30 h. slávnostná sv. omša – online zvukový prenos a aj prostredníctvom živého vysielania YouTube. Dôležitá je modlitba požehnania a vaša zbožná účasť počas modlitby pri počúvaní prenosu.