Individuálna pastoračná starostlivosť

INDIVIDUÁLNA PASTORAČNÁ STAROSTLIVOSŤ: nová výnimka zo zákazu vychádzania iba vo výnimočných prípadoch umožňuje vykonávanie individuálnej pastoračnej starostlivosti. Preto nasledujúci týždeň – pokiaľ sa neuvoľnia – opatrenia budem spovedať, rozdávať sv. prijímanie a navštívim našich chorých. Musia byť splnené podmienky: zúčastňujúca sa osoba by mala byť zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení a majú byť dodržané protiepidemické opatrenia.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR