ZÁKAZ VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Zákaz verejných bohoslužieb – informácia pre veriacich

Rímskokatolícky farský úrad v Harichovciach informuje, že slovenskí biskupi prijali rozhodnutie predsedu vlády SR o zákaze verejných bohoslužieb od 10.3.2020 do 23.3.2020.

Neúčasť na sv. omši v nedeľu pre fyzickú a morálnu nemožnosť, nie je v tomto prípade viazaná pod ťažkým hriechom.

Taktiež sú zrušené všetky pohrebné sv. omše. Katolícke pohrebné obrady v Dome smútku podliehajú rozhodnutiu, ktoré je v kompetencii Obce Harichovce. Rušia sa aj všetky aktivity vo farskom centre. Kancelária farského úradu funguje ako je to zvykom, na požiadanie. V prípade mimoriadnej situácie – zaopatrenie zomierajúceho sv. sviatosťami ma kontaktujte na čísle 0915 386 556.  

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Harichovciach bude otvorený pre súkromnú modlitbu (predsieň kostola) každý deň od 08.00 h. do 18.00 h.

Zároveň povzbudzujem veriacich k sledovaniu online prenosu bohoslužieb z nášho kostola, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom každý deň. Úmysly sv. omší budú slúžené ako je uvedené vo farských oznamoch.

Všetkých pozývam k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”