2 % OZ BALDMAR

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% z vašej dane. Môžete ich darovať ich nášmu Občianskemu združeniu BALDMAR. 

V minulých rokoch sme z Vašich 2 %, spolufinancovali viaceré aktivity, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Ďakujeme za vašu dôveru a podporu!