2 % OZ BALDMAR

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% z vašej dane. Môžete ich darovať ich nášmu Občianskemu združeniu BALDMAR. 

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť v presieni kostola alebo si ich stiahnuť tu.

Minulý rok sme aj vďaka vašim príspevkom z 2 % podporili koncert Martina Haricha a vydanie farského kalendára.

Ďakujeme za vašu dôveru a podporu!

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti